Matemáticas 5º y 6º

Són 20 fitxers en format PDF , el primer correspon a l’ índex i la temporalització, els 6 següents corresponen al tema amb una bateria d’ exercicis i els tres últims són controls, fitxes d’ operacions i fitxes de problemes.

Realizado por: Francisco J. Rodríguez San José – C. P. Bretón de los Herreros (Logroño)

MATEMÁTICAS 5º

MATEMÁTICAS 6º