La botiga de l’ Euro €

Joc del Portal Edu365.cat  per treballar l’ Euro.

Simulador que permet comprar en una botiga virtual. Es pot passejar per les diferents seccions de la botiga i anar carregant el carret de la compra amb els productes que estan a la venda. En tot moment es té informació del producte i del seu preu. Finalment, cal passar per caixa i pagar la factura. Hi ha dues modalitats de botigues: “Comprar amb els euros exactes” i “Aquesta botiga torna canvi”.

També hi ha propostes d’ activitats amb PDF per descarregar i imprimir.