Guia didàctica català CM

Completa guia didàctica de l’ àrea de català al Cicle mitjà.

En aquesta guia didàctica trobareu un model d’avaluació inicial fotocopiable, amb activitats que recullen tant fets, conceptes i sistemes conceptuals, com procediments.

De l’ editorial Castellnou.

MATERIALS PDF