Aprenentatge de la lecto-escriptura

Aquests sis projectes JClic són una proposta de treball per reforçar l’aprenentatge de la lectura en els seus inicis, pensada per alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE).

Són força uniformes i repetitius en les tasques, de manera que l’alumne amb NEE a mesura que coneix la dinàmica dels exercicis, pot treballar de forma més autònoma i segura.

Estan elaborats per   : Antoni Caralt Muñoz Escriu un missatge a Antoni Caralt Muñoz i Montse Rodés Coma de    l’ Escola LLevant de Badalona. Es poden utilitzar a Educació Infantil i a l’ inici de 1r per els alumnes que estan inmersos en l’ aprenentatge de la lecto.escriptura.

100 PARAULES PER ESCRIURE

100 paraules per escriure és un conjunt d’activitats pensades perquè els nens i nenes tot mirant un dibuix i escoltant el seu nom el sàpiguen escriure.
Si l’escriuen correctament el dibuix s’animarà.
És un treball sistemàtic. Ideal per tenir a l’aula al racó de llengua.
El projecte consta de sis nivells que no cal fer alhora:

  • 3 nivells de fàcil:
    Paraules tal i com sonen. El nivell correspon a: síl·labes directes, inverses i travades.
  • 3 nivells de difícil:
    Paraules que sonen o s’escriuen diferent, o porten accent o hi ha sons diferencials del castellà. També es marca el nivell com a directes, inverses i travades.

Quan el nen o nena sàpiga respondre correctament les 100 paraules ja es pot considerar que té coneixement del teclat i que ja té adquirides les normes bàsiques de fonètica i ortografia i ja pot passar a un estudi amb més profunditat, de la llengua. No es respecta l’ortografia natural perquè es tracta de fixar la paraula tal i com s’escriu.
Està adreçat a alumnat de P5 i primer cicle d’educació primària. Amb suport visual es pot fer servir a partir de P3.

Les paraules es poden descarregar en lletra lligada o de pal, desde els següents arxius :

Lletra lligada

Lletra de pal