Els mitjans de transport

Carme Corchete Navas Escriu un missatge a Carme Corchete Navas
Cervera (Segarra)
Projecte d’activitats per treballar els transports d’aire, d’aigua i de terra. Primer es treballa cada un dels diferents tipus de transports individualment i després tots barrejats.
El projecte està dividit en 4 blocs:

  • Transports d’aire: avió, globus, helicòpter
  • Transports de terra: autobús, camió, cotxe, bicicleta, moto, tren
  • Transports d’aigua: veler, vaixell, barca
  • Transports d’aigua, d’aire i de terra

Adreçat a Educació Infantil i 1r de primària .