Category Archives: treballs d’alumnes

La clau per a curar la ceguera

S’ha trobat una possible solució contra la ceguera, això és lo que confirmen uns científics i investigadors britànics.
Els científics han observat la capacitat del peix zebra de regenerar les seves retines danyades, i això ha donat un indici sobre com reparar la visió humana que pot conduir al desenvolupament d’un tractament per a la ceguesa en uns quants anys.
Els investigadors han pogut desenvolupar en el laboratori un tipus de cèl·lula mare adulta que es troba en els ulls dels peixos, mamífers, i que es converteixen en neurones de la retina. Aquestes cèl·lules és podrien injectar en els ulls per el tractament contra la ceguesa.
El dany a la retina, la part de l’ull que envia missatges al cervell, és responsable de la majoria dels casos de pèrdua de la visió. I ara l’equip d’un científic anomenat Limb va estudiar les  cèl·lules gliales de Müller, en els ulls de persones que tenen entre 18 mesos i 91 anys d’edat i va trobar que aquestes cèl·lules eren capaces de convertir-se en qualsevol tipus de neurona de la retina. I amb aquest descobriment, és possible el desenvolupament d’aquestes cèl·lules en el laboratori.
Aquestes cèl·lules van ser provades en rates amb retines malaltes, on es van situar amb èxit en la retina i van prendre les característiques de les neurones que les envoltaven. Ara, l’equip de Limb està treballant en el mateix procediment però en éssers humans.
Els trasplantaments, de transferir cèl·lules mares del mateix pacient, inicialment en termes experimentals, consistirà en la manipulació de cèl·lules en l’ull del propi pacient. Després, Limb espera que també sigui possible transferir les cèl·lules mare entre diferents persones, perquè així es podrà crear un banc de cèl·lules i tenir lots disponibles per a la població general, tal com el banc de sang.
El nou treball sobre les cèl·lules gliales de Müller, és la investigació sobre els  diferents tipus de cèl·lules mare per al tractament de malalties.
Altre grup de científics va dir que estaven buscant reparar retines danyades amb cèl·lules derivades de cèl·lules mare embrionàries.
PABLO ZEBALLOS    1 Batx.B

Immortals, sans i perfectes, de Salvador Macip

imm12

Immortals, sans i perfectes, és un llibre on s’explica l’estat actual de la biomedicina i intenta donar una resposta a tres temes que preocupen l’actual societat pel que fa a la salut. Està dividit en quatre grans capítols, cadascun dels quals explica l’estat de la biomedicina pel que fa el tema en concret i dóna detalls d’alguns estudis que s’estan duent a terme per investigadors i grans empreses d’arreu del món.
El primer gran tema del llibre està titulat “L’era Postgenòmica” que introdueix en els inicis d’aquesta nova era de la biomedicina. El punt principal del capítol és que s’ha aconseguit seqüenciar tot el genoma humà i el d’alguns animals. Això vol dir que per exemple, sabem quants gents té l’espècie humana però encara no se sap quina funció duent a terme tots els gens que tenim, per això el pas següent es comparar un gran nombre de genomes per anar deduint quina és la funció que pot tenir cada gen. Tot això es gràcies a també una nova generació de seqüenciadors que faciliten molt la feina. Una altra cosa que ens permet tota aquesta investigació és que es poden conèixer polimorfismes que ens serveixen per saber els marcadors que fan que es desenvolupin certes malalties i es pugui investigar cap aquest camí. Aquest tema reflexa un gran optimisme ja que gràcies a aquestes investigacions s’han obert moltes portes pel que fa a coneixement de malalties, coneixement del nostre propi genoma i així saber quina funció fan els gens del nostre cos. També permet saber la nostra predisposició genètica en vers certes malalties i com les malalties afecten al nostre ADN per així trobar solucions. Fins i tot algunes empreses Nord Americanes venen uns tests d’ADN que poden dir-te cap a quines malalties pots ser propens genèticament encara que el seu resultat pugui ser dubtós.
Una mica més allunyat del genoma humà es parla de les plantes transgèniques o animals transgènics com poden ser vaques i fins i tot mascotes fetes a mida. Pel que fa als transgènics hi ha una creença de negativitat vers ells sobretot a Europa, però als Estats Units els departaments de salut no veuen que puguin ser un perill i al contrari, creuen que poden ser fins i tot beneficiosos perquè es pensa que podrien evitar la fam al món introduint vitamines o proteïnes a certs aliments. En el cas dels animals s’han pogut eliminar gens, hi ha ratolins als quals se’ls han eliminat gens. Després també es presenta que en un futur es podrien fer “humans a mida” modificant gens o nucleòtids per que les persones fossin com voléssim però això es poc ètic i no seria responsable que es fes. I per acabar, aquest primer capítol parla de la teràpia genètica on hi ha dos camins importants. El primer és que s’estan portant a terme investigacions que introdueixen gens en uns virus i aquests infecten les cèl·lules del nostre cos per així curar malalties es veu un camí molt prometedor però encara està en proves i en el futur pot ser que sigui viable i el segon camí pel que fa a la teràpia genètica és una altra opció als virus. Fa poc s’ha descobert el RNA d’interferència que permet apagar certs gens perquè no duguin a terme la seva funció i així però comporta riscos ja que a deixar-se de fabricar certes proteïnes aquestes pot ser que fessin una altra funció que també deixaria de fer-se. Tot això encara està en un moment poc avançat però a mesura del temps aquestes tècniques poden anar evolucionant i arribar a trobar cura a moltes malalties com poden ser clarament els càncers.
El segon tema fa referència a la clonació i a les cèl·lules mare, és un altre mètode diferent dels del primer capítol que s’està investigant per salvar vides mitjançant diversos processos un dels quals és la clonació terapèutica. També parla de la clonació reproductiva i de les implicacions ètiques que comporta.
Primer de tot fa una breu explicació de com funcionen i què són les cèl·lules mare, després s’explica el cas de l’ovella Dolly i altres que han anat succeint que s’han clonat a partir de cèl·lules adultes. Des de llavors hi ha hagut bons resultats però no molt esperançadors ja que no està clar que els clons generats a partir cèl·lules adultes siguin totalment normals ja que no viuen tot el que haurien de viure.
La clonació terapèutica obra uns nous camins per a la cura de certes malalties amb cèl·lules mare. Aquesta consisteix en utilitzar les cèl·lules mare per restablir parts del cos o òrgans que han estat danyats per sobreviure, per exemple cèl·lules productores d’insulina. Però pel que fa a aquestes investigacions encara estem una mica lluny que s’apliquin en humans ja que tenen molta dificultat però hi ha resultats esperançadors amb animals. El gran problema que hi ha és que les cèl·lules mare han de ser personalitzades per a cada individu ja que sinó igual que un òrgan trasplantat poden ser rebutjades. Per tant s’estan fent investigacions per així personalitzar i crear cèl·lules mare. Un d’aquests sistemes seria per exemple: copiar el nucli d’una cèl·lula mare a un òvul al qual se li ha extret el seu nucli perquè es divideixi i formi un embrió però això porta a un altre problema que és com fer diferenciar les cèl·lules mare en el tipus que nosaltres volem. Pel que fa aquest camp es pot ser optimista en el futur, però encara s’està assajant amb animals i, a més a més, comporta molts problemes ètics ja que les cèl·lules s’obtenen d’embrions humans que cal destruir.
La clonació reproductiva humana és un camp que cada cop s’esvaeix més ja que té molt poques utilitats perquè la seva funció seria clonar humans. A més que en moltspaïsos està prohibit.
També s’estan buscant alternatives que no comportin utilitzar cèl·lules mare embrionàries. Un d’aquests camins és utilitzar cèl·lules mare del cordó umbilical, encara que així només s’han aconseguit curar algunes malalties infantils i fins d’aquí molt de temps pot ser que no tingui cap altra aplicació. Un altre camí és a partir de cèl·lules de qualsevol teixit a partir de la inducció de 4 gens aquestes es poden convertir en pluripotents però actualment genera càncers en els animals que s’ha investigat però es un camí molt positiu ja que si es segueix investigant podria suposar un gran què ja que no comportaria tots els problemes ètics de les cèl·lules mare embrionàries.
El tercer tema parla de la cura del càncer. El càncer és una reiteració de mutacions que pateix l’ADN d’una cèl·lula durant un procés llarg que acaba fent que aquesta cèl·lula deixi de fer la seva funció i es reprodueixi indefinidament com ho faria una cèl·lula mare amb la qual tenen forces similituds. Molts càncers es deuen a què la proteïna p53 no pot dur a terme la seva funció d’eliminar la cèl·lula, el cos té molts mètodes per destruir les cèl·lules canceroses però tantes mutacions dificulten molt aquesta feina. L’aparició d’un càncer no recau sobre la predisposició genètica, sinó que és una combinació d’aquesta i l’entorn que té molta importància. La prevenció és el més eficaç i dos factors molt importants són el tabac i l’exposició perllongada al sol. L’alimentació també es clau, si canviéssim alguns hàbits alimentaris i portéssim una dieta més variada es ajudaríem a retardar l’aparició del càncer. Hi ha certs productes com serien l’arròs, el vi negre, els tomàquets que ajuden a no patir un càncer.
Els mètodes que hi ha per curar el càncer actualment són la quimioteràpia de la qual s’estan investigant nous medicaments per retardar l’aparició del càncer, la radioteràpia i la cirurgia que és la més efectiva perquè s’extreu tot el tumor i les altres dues serveixen més per complementar.
També es parla dels tractaments alternatius com seria l’homeopatia que no s’ha demostrat que combati el càncer però si que ajuda a que el pacient se senti millor anímicament. Cal advertir però, que sempre que un pacient se sotmeti a qualsevol teràpia d’aquestes el metge n’ha d’estar assabentat. De moment van apareixent nous fàrmacs que bloquegen proteïnes específiques que utilitzen els càncers però pot comportar efectes secundaris ja que es poden suprimir altres funcions d’aquestes proteïnes. I tot i això només són mètodes que milloren la qualitat de vida del pacient. Alguns científics creuen que s’haurà d’investigar per arribar a una cura específica per a cada tipus de càncer ja que pot ser el més efectiu i allunyar-se dels mètodes generals per a tots els càncers i a més potser no cal arribar a la curació del càncer, sinó fer que la seva aparició es retardi al màxim i tractar-lo com si fos una malaltia crònica. Tots els coneixements genètics actuals permeten personalitzar els tractaments per què siguin més efectius.
I l’últim tema ens parla de l’envelliment. Es pensa que és causat per l’oxidació de les nostres cèl·lules. Això provoca que l’òxid danyi l’ADN i per això es vagin acumulant errors a la cadena de l’ADN fins que arriba a un punt que és quan la cèl·lula deixa de ser la seva funció i es converteix en un càncer. Per tant el tipus d’ambient on vivim pot ser molt important ja que afecta directament al metabolisme de les nostres cèl·lules. La vida d’una cèl·lula està marcada per els telòmers (un cordó fi que es troba sobre els cromosomes i que s’escurça a mesura que la cèl·lula es fa més vella). A partir d’un mínim la cèl·lula queda apartada fins que mor és com una jubilació. Això es fa perquè la cèl·lula que acumularà danys degut a l’òxid no es divideixi i passi les mutacions. Aquest procés s’anomena senescència i també es pot induir per la mateixa cèl·lula quan hi ha perill que es torni maligna. És recomanable fer activitats esportives ja que això fa que els telòmers no s’escurcin tan aviat.
Actualment no hi ha cap medicament que sigui capaç de frenar l’embelliment per això que no hem de fer cas de tots els anuncis de cremes i suplements que ens prometen frenar l’embelliment, perquè ni tant sols els científics sabem com aturar-lo. Però aturar l’embelliment a llarg termini seria positiu? El nostre organisme ha evolucionat fins al punt de viure uns 70 anys, però en principi l’esperança de vida era dels 50 anys perquè a partir d’aquesta edat ja no pot perpetuar l’espècie i ja no té sentit de que visqui. Per això també es fa la reflexió que allargar la vida tant ajudaria a la superpoblació i això tindria repercussions socials i econòmiques importants.
Possibles mètodes per allargar la vida serien els antioxidants però podrien ser contraproduents i produir càncers, també s’ha descobert que la hormona del creixement podria allargar la vida però a això se li ha ajuntat tot un negoci i a més tampoc s’ha demostrat que les hormones realment contribueixin a la longevitat. Però el que si que de moment es presenta efectiu seria poder controlar la hormona que produeix insulina que es veu que comporta a l’envelliment. I per últim hi ha la restricció calòrica, un mètode no recomanat però que funciona en animals i que consisteix en reduir la quantitat de menjar ja que el cos reduiria el seu metabolisme interpretant que les condicions del medi no són favorables i per exemple evitaria despeses inútils com seria la reproducció per procurar de viure el màxim fins que les condicions del medi canviessin això provoca que hi hagi animals que aconsegueixin viure el doble del que viurien menjant tot el que volessin.

Pere Salamó, 1r Batxillerat B

La pluja àcida

Que és?

La pluja àcida és una precipitació aquosa produïda per la contaminació de l’atmosfera, a causa de la pol·lució ocasionada al cremar els combustibles, per exemple en els vehicles.

Aquesta pol·lució conté productes moleculars del sofre i del nitrogen, que es combinen amb la humitat de l’atmosfera i formen àcids que cauen amb les precipitacions (pluja, neu…) sobre l’escorça terrestre.

Normalment la pluja presenta un pH de 5.6, però la plujà àcida presenta un pH inferior a 5 i pot arribar fins a 3.

Elements que formen la pluja àcida.

Com ja hem dit la pluja àcida és la barreja de mol·lecules de sofre i nitrogen amb la humitat de l’atmosfera. Però que formen aquestes mol·lecules?

* Un dels gasos que ho provoquen és el dioxid de sofre (SO2) que combinat amb l’aigua forma àcid sulfúric (H2SO4).

* Un altre és el òxid nítric (NO3), que una vegada es combina amb l’aigua es converteix en àcid nítric (HNO3).

* I per últim apareix l’òxid nitrós (NO2) que en combinar-se amb l’aigua forma l’àcid nitrós (HNO2).

Efectes de la pluja àcida

Les precipitacions de pluja àcida tenen efectes molt perjudicials en tots els éssers vius, tant en la vegetació, en els animals i en les persones. A més també causa el deteriorament de edificis i escultures.

* Danys a la vegetació i al sòl terrestre:

La pluja àcida sobre la vegetació són molt importants, ha estas comprovat que provoquen la corrosió de les fulles de les plantes, i a més provoca una reducció en el seu creixement o la seva mort. Això es donat perque el diòxid de sofre de la pluja impedeix que les fulles prenguin el CO2 a través dels petits porus que tenen i els és necessari per viure.

També la pluja àcida altera el sòl i provoca que les plantes i arbres que hi viuen tinguin unes condicions més defavorables per a la vida.

* Acidesa dels llacs:

Les precipitacions àcides sobre l’aigua provoquen efectes molt greus. Sobretot quan aquestes precipitacions arriben a llacs, llavors produeixen l’acidificació d’aquests i provoquen la mort de la majoria d’essers vius que hi viuen a més que la fan no potable.

* Deteriorament d’edificis i escultures:

La pluja àcida en contacte amb el material d’edificis, estatues o pintures, els produeix un detriorament i pot arribar a destruir-los. Els materials de construcció pateixen l’erosió, els metalls es rovellen, la pedra calcària es desfà, el color es fa malbé, el cuir es debilita i en la superfície del vidre s’hi forma una capa dura.

* Problemes de salut:

La pluja àcida i altres elements contaminants que l’acompanyen ataquen per igual a éssers humans i a l’entorn. La inhalació de l’àcid procedent de la boira pot portar problemes respiratoris.

També la pluja àcida pot contaminar d’alumini els dipòsits d’aigua, i aquest es creu que pot esser una de les causes de l’Alzheimer. D’altres contaminants d’aquesta pluja poden causar càncer.

Mesures a prendre

* La regulació del fum de fàbriques i cases per minimitzar l’arribada del fum contaminant a l’atmosfera.

* Reduir l’ús de combustibles fòssils, per exemple fent servir més els transports públics.

* Fomentar la investigació per descobrir un ús favorable d’energies alternatives, deixant de banda els combustibles fòssils.

Robert Cantal Campos, 1r Batxillerat B

L’afebliment de la capa d’ozó

A diferència del que creu molta gent, el terme “capa d’ozó” no és correcte, ja que aquesta manera de denominar-lo fa creure que es tracta d’una concentració d’ozó a un sol estrat, però en realitat l’ozó está repartit per quasi tota l’atmosfera. L’ozó és un gas, format per tres partícules d’oxígen que té la característica de filtrar la llum solar impedint que els rajos ultraviolats arribin a l’escorça terrestre, produïnt una série de malaltíes com el càncer de pell, entre d’altres.
El forat més important, millor dit, la zona amb menys concentració d’ozó, es situa a sobre de l’Antàrtida, on les temperatures extremes afavoreixen l’aparició de clor i brom que son elevats a l’estratosfera. Aquest forat d’ozó produeix múltiples mutacions al principal aliment dels animals marins, el fitoplàcton.

Afebliment de la capa d'ozó

Afebliment de la capa d'ozó

Font d’imatge: Wikimedia Commons

Tot-hi que el principal motiu de l’afebliment de la capa d’ozó semblen ser els gasos expulsats pels volcans, també productes creats de la mà dels humans afavoreixen l’emissió de clors i bromurs a l’atmosfera. Aquests gasos provenen de aerosols, i ja hi ha hagut països on s’ha regulat la venta de productes de tipus “spray”, com desodorants o insecticides. Alguns d’aquests països són Canadà, Noruega i Estats Units entre d’altres.
David Franco, 1r Batxillerat A

Ajuda econòmica per a comprar cotxes?

La Generalitat de Catalunya ha impulsat un nou pla per la crisis econòmica i pel medi ambient. Es tracta d’una ajuda econòmica per tal que la gent compri cotxes, per ajudar a les empreses a que no s’enfonsin i a millorar el medi ambient ja que un cotxe nou contamina menys. Els cotxes treuen 149 grams de CO2 per quilòmetre i el conseller de medi ambient ha valorat molt positivament el pla. El Pla AutoCat convida als fabricants de cotxes a aportar 1.000€ en la compra d’un vehicle mentre que la generalitat aporta 500€. No només aportaran ajudes econòmiques per turismes, sinó que també n’han fet per motocicletes i furgonetes que no passin dels 40.000€ amb la mateixa ajuda econòmica que la dels cotxes.
Però, perquè fan mesures d’aquest tipus? Doncs perquè el CO2 és un dels principals causants de la destrucció de la capa d’ozó. Però senyors, no ens enganyem. Tots sabem que els causants del canvi climàtic han estat els que fan aquestes lleis, creant centrals nuclears, centrals tèrmiques i mes maquinària contaminant. Un cop està fet el mal, quan ja no hi ha solució, es preocupen. I que no vagin gaire lluny de Barcelona a buscar responsables de la contaminació atmosfèrica, perquè entrant a Barcelona s’hi veu un núvol de contaminació.
El canvi climàtic però, és una cosa que ha passat des de que la Terra existeix i no es pot fer res per aturar-ho, i menys ara, quan s’han fet experiments nuclears a tot arreu, i hem contaminat el mar amb residus tòxics. Tot el que fan en nom del medi ambient ho fan per la seva butxaca. El pla AutoCat és un incentiu per augmentar la venda de vehicles a Catalunya davant la crisi i res més.

Dídac Casanovas, 1r Batxillerat A

ELS PROBLEMES DELS RECURSOS NATURALS

Els recursos naturals són tots els components de la naturalesa que l’ésser humà aprofita per a satisfer les seves necesitats. Les persones abusem massa de dels recursos naturals, sobretot per part del sector de l’agricultura, els vegetals, ja que tenen la capacitat de crèixer sense esgotar el sol, la seva taxa de consum no impideix la regeneració futura, però triga uns anys a fer-ho.

Un tema important seria la gran desforestació que pateixen els boscos actualment. Això es deu a la tala descontrolada d’arbres. Les principals conseqüències que provoca seria entre altres coses que hi han espècies en perill d’extinció que per l’acció de l’home les fem fora del seu hàbitat i moltes espècies són autòctones i no poden viure en un altre lloc que no sigui els boscos o les muntanyes d’on s’han originat, per exemple el linx ibèric.

Una altra conseqüència que trobaríem seria que els mateixos gassos que expulsen les fàbriques o els cotxes (tornem a l’acció de l’home) queden dipositats a la capa d’ozò, vol dir que cada cop hi han més gasos que s’alliberen i fan que cada cop absorbeixin i retinguin més energia solar (això fa que ni els dies siguin tant calorosos ni les nits tant fredes). A la llarga, això provocaria alteracions en el clima, escalfament global, increment de desertització. Si tallem molta quantitat d’arbres, ja no trobem agents capaços d’absorbir el CO² i encara se n’acumilaria més a la capa d’ozó.

En veure els articles que a continuació us mostraré he arribat a la conclusió de que en aquest sentit se’ns està escapant de les mans. Cada any es perden 100.000 km de boscos

Catastrófica destrucción del Amazonas en 2004
Brasil revela que hacendados, agricultores de soya y madereros quemaron y cortaron 26 mil 130 kms² de bosques tropicales del Amazonas en 12 meses.
Los ambientalistas quedaron sorprendidos con las nuevas cifras, que fueron anunciadas un año después que el gobierno brasileño anunció un paquete de medidas de 140 millones de dólares para reducir la destrucción.

recursos-naturals

Font d’imatge: http://www.20minutos.es/imagen/518968

Més informació: http://www.voltairenet.org/article144885.html

El territori que van cremar o tallar equival aproximadament a la comunitat autònoma de Galicia, una gran quantitat de territori. Aquests arbres trigaran uns quants anys a tornar a crèixer… un desastre natural, a més de matar als arbres el que fan es matar espècies d’animals i treure’ls-hi la llar. Tot és una roda, un problema condueix a un altre i això s’ha d’evitar perquè potser arribarà un dia que això serà insostenible i estarà tot molt descontrolat.

A partir de la noticía i la informació dels recursos naturals formulo una qüestió:

Quines solucions serien les més adequades per evitar problemes de la tala descontrolada d’arbres i la desertització?

Carlos García, 1r batxillerat A

Els videojocs salven vides?

Normalment utilitzem els videojocs per divertir-nos però també són útils per a la salut.
El nivell de concentració necessari per a jugar pot distreure la sensació de dolor. Els videojocs i la realitat virtual poden distreure al pacient durant un procés de quimioteràpia o relaxar-lo abans d’una operació.
En el camp de la fisioteràpia també es molt útil, ja que amb aparells especials i els videojocs, es poden tractar lesions, paràlisis nervioses, etc. Però el més important és que poden ajudar a salvar vides directament. Gairebé tots el videojocs ajuden a millorar la destresa de les mans, velocitat de pensaments i d’aquesta manera tenir bona coordinació, això és el que van explicar uns investigadors d’una associació americana.
Uns dels treballs sobre aquest tema, el va realitzar la universitat de Fordham, es va centrà en 122 estudiants. Els van demanar que pensessin en veu alta durant 20 minuts mentre estaven participant en una partida d’un videojoc que jugaven per primera vegada. Així, els experts van deduir que aquest tipus d’entreteniment millora les habilitats cognoscitives i la percepció.
Centrant-se en aquest estudis el Centre Mèdic Beth Israel amb un experiment amb 33 cirurgians ( 15 homes i 18 dones) especialitzats en urologia, obstetrícia i ginecologia, van afirmar que els videojocs millorava la seva habilitat durant les pràctiques.
Aquest experiment es va centrar en quatre videojocs: “top gun”, un programa de destresa que ja es utilitzat per instruir milers de cirurgians per tot el mon, “Super Money Ball 2”, “Stars Wars Racer Revenge” y “Silent Ecope”.
El experiment finalment va arribar a unes conclusions molt positives, el cirurgians que havien jugat 3 hores abans d’entrar a operar, eren un 27% mes ràpids i els seus errors van disminuir un 37%, per tant el cirurgians eres més ràpids i precisos.
L’experiment també va afirmar que els especialistes que realitzaven minies incisions, utilitzen instruments petits i camares de vídeo per veure l’interior del cos, necessitaven una destresa especial, que a la vista dels estudis es poden potenciar amb l’ajuda dels videojocs. “El mes increïble és que per aconseguir-lo, no és necessari utilitzar simulador quirúrgics, ja que el jocs comercials també aconsegueixen millorar les habilitats quirúrgiques avançades”, va definir Gentile el director de l’experiment.
Aquests estudis ja fa un any que va ser presentat a la revista “Archives of Surgery”, per això Douglas Gentile i el seu equip han realitzat un segon estudi on demostra les diferències entre les habilitats i destresa potenciades per els cirurgians que practiquen amb videojocs i els de mèdics que no estan familiaritzats amb el videojocs. El treball encara no ha sigut publicat, en la prova aquesta vegada hi han mes cirurgians, exactament 303.
Un altre conclusió de l’anterior treball, després de l’anàlisi del famós joc “World of Warcraft”, conegut per la majoria de països, va ser que poden millorar el seu pensament científic i molt la coordinació amb les mans.
Exemple és aquest video:


Edson Flores, 1r Batxillerat B

Els materials dels telèfons mòbils i la seva problemàtica

materials-mobl

Imatge: Wikimedia Commons

Els telèfons estan formats per molts materials diferents com plàstics, metalls i silici. Els mòbils acostumen a estar formats per un 56% de polímers, un 25% de metalls com el coure, liti, cadmi, zinc,… un 19% de materials ceràmics. Com que hi ha molta demanda d’aquests materials, s’estan començant a utilitzar materials reciclats per a minimitzar l’impacte mediambiental i per a reduir costos. Però també s’estan començant a construir els denominats mòbils ecològics degut a que els usuaris cada vegada estan més conscienciats en els problemes que els mòbils comporten al planeta, les grans companyies com Motorola ha creat un nou model el W233 Renew  format per materials reciclats com ampolles de plàstic i components biodegradables que redueixen l’impacte ambiental, aquest mòbil es considera un mòbil neutre en emissions de diòxid de carboni ja que per la energia que es gasta en fabricar el nou model es plantaran arbres per a neutralitzar les emissions d’aquest gas. En aquest cas es pur marketing però es millor que vulguin fer això abans de res. Motorola es compromet a reciclar els materials dels telèfons que l’usuari deixa d’utilitzar si els hi fa arribar. L’aparell ve embalat en un material reciclable, amb un sobre prepagat per facilitar-ne el reenviament, el paper utilitzar i la capsa també són reciclables.
Els plàstics utilitzats en la fabricació  són el butadiè, polímers d’acrilonitril i l’estirè amb policarbonats. Què s’utilitzin aquests tipus de materials es degut a la seva alta resistència tèrmica, les seves propietats aïllants, l’alta resistència als impactes, la baixa absorció d’humitat i la seva duresa.  Per altra banda els metalls utilitzats per a la formació de bateries són: el  liti, el cadmi que pot provocar hipertensió arterial, la intoxicació de mercuri que provoca trastorns visuals i tremolors, el plom pot provocar fatiga, mal de cap, dolor muscular, hipertensió,…
La cara fosca de les empreses que es dediquen a la fabricació de telèfons mòbils es que deguda a que el coltan que és un material utilitzat per a fabricar condensadors actualment s’està esgotant a Austràlia, el Brasil i Tailàndia; que aquest material s’estigui esgotant fa que hi hagin guerres a la República Democràtica del Congo, aquestes guerres les paguen les grans empreses que troben al fet que hi hagin guerres una manera d’obtenir beneficis ja que no tenen que pagar impostos per els materials que extreuen, una manera d’exemplificar-ho és que a la República Democràtica del Congo arriben avions carregats d’armes i tornen plens de coltan.

Pau Montfulleda, 1r Batxillerat B