Category Archives: tecnologia

Els videojocs salven vides?

Normalment utilitzem els videojocs per divertir-nos però també són útils per a la salut.
El nivell de concentració necessari per a jugar pot distreure la sensació de dolor. Els videojocs i la realitat virtual poden distreure al pacient durant un procés de quimioteràpia o relaxar-lo abans d’una operació.
En el camp de la fisioteràpia també es molt útil, ja que amb aparells especials i els videojocs, es poden tractar lesions, paràlisis nervioses, etc. Però el més important és que poden ajudar a salvar vides directament. Gairebé tots el videojocs ajuden a millorar la destresa de les mans, velocitat de pensaments i d’aquesta manera tenir bona coordinació, això és el que van explicar uns investigadors d’una associació americana.
Uns dels treballs sobre aquest tema, el va realitzar la universitat de Fordham, es va centrà en 122 estudiants. Els van demanar que pensessin en veu alta durant 20 minuts mentre estaven participant en una partida d’un videojoc que jugaven per primera vegada. Així, els experts van deduir que aquest tipus d’entreteniment millora les habilitats cognoscitives i la percepció.
Centrant-se en aquest estudis el Centre Mèdic Beth Israel amb un experiment amb 33 cirurgians ( 15 homes i 18 dones) especialitzats en urologia, obstetrícia i ginecologia, van afirmar que els videojocs millorava la seva habilitat durant les pràctiques.
Aquest experiment es va centrar en quatre videojocs: “top gun”, un programa de destresa que ja es utilitzat per instruir milers de cirurgians per tot el mon, “Super Money Ball 2”, “Stars Wars Racer Revenge” y “Silent Ecope”.
El experiment finalment va arribar a unes conclusions molt positives, el cirurgians que havien jugat 3 hores abans d’entrar a operar, eren un 27% mes ràpids i els seus errors van disminuir un 37%, per tant el cirurgians eres més ràpids i precisos.
L’experiment també va afirmar que els especialistes que realitzaven minies incisions, utilitzen instruments petits i camares de vídeo per veure l’interior del cos, necessitaven una destresa especial, que a la vista dels estudis es poden potenciar amb l’ajuda dels videojocs. “El mes increïble és que per aconseguir-lo, no és necessari utilitzar simulador quirúrgics, ja que el jocs comercials també aconsegueixen millorar les habilitats quirúrgiques avançades”, va definir Gentile el director de l’experiment.
Aquests estudis ja fa un any que va ser presentat a la revista “Archives of Surgery”, per això Douglas Gentile i el seu equip han realitzat un segon estudi on demostra les diferències entre les habilitats i destresa potenciades per els cirurgians que practiquen amb videojocs i els de mèdics que no estan familiaritzats amb el videojocs. El treball encara no ha sigut publicat, en la prova aquesta vegada hi han mes cirurgians, exactament 303.
Un altre conclusió de l’anterior treball, després de l’anàlisi del famós joc “World of Warcraft”, conegut per la majoria de països, va ser que poden millorar el seu pensament científic i molt la coordinació amb les mans.
Exemple és aquest video:


Edson Flores, 1r Batxillerat B

Els materials dels telèfons mòbils i la seva problemàtica

materials-mobl

Imatge: Wikimedia Commons

Els telèfons estan formats per molts materials diferents com plàstics, metalls i silici. Els mòbils acostumen a estar formats per un 56% de polímers, un 25% de metalls com el coure, liti, cadmi, zinc,… un 19% de materials ceràmics. Com que hi ha molta demanda d’aquests materials, s’estan començant a utilitzar materials reciclats per a minimitzar l’impacte mediambiental i per a reduir costos. Però també s’estan començant a construir els denominats mòbils ecològics degut a que els usuaris cada vegada estan més conscienciats en els problemes que els mòbils comporten al planeta, les grans companyies com Motorola ha creat un nou model el W233 Renew  format per materials reciclats com ampolles de plàstic i components biodegradables que redueixen l’impacte ambiental, aquest mòbil es considera un mòbil neutre en emissions de diòxid de carboni ja que per la energia que es gasta en fabricar el nou model es plantaran arbres per a neutralitzar les emissions d’aquest gas. En aquest cas es pur marketing però es millor que vulguin fer això abans de res. Motorola es compromet a reciclar els materials dels telèfons que l’usuari deixa d’utilitzar si els hi fa arribar. L’aparell ve embalat en un material reciclable, amb un sobre prepagat per facilitar-ne el reenviament, el paper utilitzar i la capsa també són reciclables.
Els plàstics utilitzats en la fabricació  són el butadiè, polímers d’acrilonitril i l’estirè amb policarbonats. Què s’utilitzin aquests tipus de materials es degut a la seva alta resistència tèrmica, les seves propietats aïllants, l’alta resistència als impactes, la baixa absorció d’humitat i la seva duresa.  Per altra banda els metalls utilitzats per a la formació de bateries són: el  liti, el cadmi que pot provocar hipertensió arterial, la intoxicació de mercuri que provoca trastorns visuals i tremolors, el plom pot provocar fatiga, mal de cap, dolor muscular, hipertensió,…
La cara fosca de les empreses que es dediquen a la fabricació de telèfons mòbils es que deguda a que el coltan que és un material utilitzat per a fabricar condensadors actualment s’està esgotant a Austràlia, el Brasil i Tailàndia; que aquest material s’estigui esgotant fa que hi hagin guerres a la República Democràtica del Congo, aquestes guerres les paguen les grans empreses que troben al fet que hi hagin guerres una manera d’obtenir beneficis ja que no tenen que pagar impostos per els materials que extreuen, una manera d’exemplificar-ho és que a la República Democràtica del Congo arriben avions carregats d’armes i tornen plens de coltan.

Pau Montfulleda, 1r Batxillerat B

La conversió d’analògic a digital

El món real és bàsicament analògic. La mesura directa d’una magnitud física (so, temperatura, pressió, etc.) és convertida pel corresponent transductor (sensor) a un valor de tensió analògica capaç de ser processada per un sistema electrònic. Així mateix, el sistema electrònic proporcionarà als dispositiu una tensió analògica que determini la seva actuació.

Els sistemes digitals utilitza els valors numèrics codificats en binari, aquest sistema utilitza zeros si no passa corrent i uns si en passa; això proporciona als sistemes digitals alta fiabilitat i precisió, aconseguides per la perfecta distinció física entre el 0 i el 1, i una gran potència de càlcul, derivada de la utilització d’un sistema de numeració i de la capacitat de funcions d’altíssima complexitat.

En la frontera entre els senyals analògics procedents del mitjà físic o destinades a interferir amb ell i els senyals digitals que processa el sistema electrònic es requereixen convertidors que passin els valors numèrics del camp analògic al digital i al revés, són els convertidors A/D i D/A.

Els convertidors A/D: Són dispositius electrònics que estableixen una relació entre el valor del senyal en la seva entrada i la paraula digital obtinguda en la seva sortida. La relació s’estableix en la majoria dels casos, amb l’ajuda d’una tensió de referència. La conversió analògica a digital té el seu fonament teòric en el teorema de mostreig que demostra que la reconstrucció exacta d’una senyal periòdica continua en banda base a partir de les seves mostres és possible si la senyal es troba limitada en banda i la taxa de mostreig és superior al doble del seu ample de banda. Dit d’una altra manera, la informació completa del senyal analògica original que compleix el criteri anterior es troba descrita per la sèrie total de mostres que s’han obtingut del procés de mostreig. Per tant, tots els valors entremitjos entre les diferents mostres queden definits per les mostres obtingudes.
Els convertidors D/A: Són uns dispositius que converteixen una entrada digital (binari) a un senyal analògic (càrrega elèctrica). Els convertidors uneixen el món abstracte digital i el món real analògica.
Aquest tipus de convertidors s’utilitza en reproductors de so de tot tipus, ja que actualment els senyals de so són emmagatzemades en forma digital (MP3 i CD), i per a ser escoltades a través dels altaveus, les dades s’han de convertir a un senyal analògic. Els convertidors digital-analògic també es poden trobar en reproductors de CD, reproductors de música digital i en targetes de so de ordinadors.

Aleix Gubern Madí, 1r batxillerat B

La nanotecnologia aplicada a la medicina

nanotecnologia

La nanotecnologia és una part de la ciència que manipula a escala menor àtoms i molècules. Llavors la nanomedicina és la ciència que té la possibilitat de curar enfermetats dintre de l’escala menor dels àtoms i molècules. Això suposa fenòmens i propietats noves.
Una mica d’història:

  • Richard Feynman va proposar fabricar l’any 1959 amb reorganització d’àtoms i molècules.
  • L’any 1997 es fabrica la guitarra mes petita del món, aproximadament com un glòbul vermell.
  • L’any 1998 es fa un nanotub de carbó en un nanollapis que es pot utilitzar per escriure.
  • L’any 2001 James Gimzewski inventa la calculadora més petita del món.

Per fer nanoobjectes necessitem noves tecnologies que són molt més precises per manipular. S’ha de fer amb un microscopi electrònic, es fa amb un tub de raig iònics que de mica en mica van gratant la superfície fins que els ions impacten contra la superfície de la nanoestructura.
Un exemple en el camp de la medicina que s’utilitza la nanotecnologia és per cobrir els antibiòtics com una mena de càpsula per entrar dins la cèl·lula.
Altres aplicacions de la nanotecnologia:

  • La nanotecnologia és present en el nostre món en les raquetes que incorporen pols nanoescòpica de silici compacte, llavors la raqueta és dues vegades mes resistent que una normal.
  • En la pantalla de l’ordinador hi ha nanocristalls per difondre millor la imatge.

Laura Gil, 1r batxillerat B

PD: En David Franco, de 1r A, em va passar fa unes setmanes un llibre què explica una versió més fantàstica i catastròfica sobre la nanotecnologia: LA PLAGA de Jeff Carlson. Si el tema us interessa i ara que teniu temps per llegir penseu que ja ha sortit la segona part, ANTÍDOT

Informació digital: bits bytes i codi binari

Amb una mica de retard però, aquí teniu els articles que m’heu anat fent arribar els darrers dies de curs. Començarem amb els posts relacionats amb el món digital, ja que és el bloc d’unitats que no hem fet a classe directament però sí transversalment a través del blog durant tot el curs. Cada dia, penjaré un parell d’articles per tal que en pugueu gaudir abans de les vacances…

La informació digital s’expressa en codi binari, tots estem acostumats a veure: 001110100100011000011000 per exemple, però, què signifiquen aquests 0 i 1?
La numeració en codi binari estableix que 0 és no i 1 significa si, per poder passar de binari a decimal has de saber què significa que si i què significa que no, de dreta a esquerra és 2n on n es la posició que ocupa el 0 o l’1 que vols desxifrar, començant per 0. Per tant:
Posició 7 6 5 4 3 2 1 0
Codi       0 1 1 0 1 0 0 1
1*20   +  0*2  +  0*22  + 1*23 +  0*24 + 1*25 + 1*26 + 0*27 = 1+8+32+64= 105
Un bit és la unitat mínima d’informació d’un ordinador i pot prendre 2 valors: 0 i 1. Un bit per si mateix no pot representar res, per poder representar un número o una lletra necessites un byte que és un conjunt de 8 bits (normalment i que, en realitat, hauriem de dir “octet”)  . Amb 1 byte pots representar una lletra o un número. Ara bé, si tens una cançó i has de dir quanta informació conte l’arxiu d’aquesta cançó en bits o bytes et pots cansar de comptar, per això es va crear una taula de multiples:

Byte              B
KiloByte       kB
MegaByte     MB
GigaByte      GB
TeraByte       TB
PetaByte       PB
ExaByte        EB
ZettaByte      ZB
YottaByte     YB

Un arxiu de text el pots representar utilitzant kB, amb MB podem representar vídeos, en GB pel·licules en alta definició, en TB discs durs nous i per la resta l’unic que podem fer és imaginar-los. Cada nivell de la taula representa 1024 de l’anterior, 1 kB són 1024 Bytes i 1 GB són 1024 MB.
També existeix un altre sistema anomenat qubit o bits quàntics, serveixen per a ordinadors quàntics i a diferencia del bits normals que poden prendre 2 valors el bits quàntics poden prendre mes valos de manera que amb menys bits tindríem 2 o 3 vegades més informació, no s’utilitzen gaire per ser difícil treballar amb ells.

Sergio Bonito, 1r Batxillerat B