Valoració de les exposicions

Si = 1 / No = 0
1 L’exposició estava ben estructurada? _______________
2 Hi ha esquemes que facilitin la comprensió? _______________
3 Hi ha imatges que facilitin la comprensió? _______________
4 Les frases són curtes i clares? _______________
5 Apareixen tots els conceptes claus del tema? _______________
6 S’ha explicat de forma clara? _______________
7 Tots els membres del grup dominen el tema? _______________
8 S’ha facilitat un guió de l’exposició? _______________
9 Han aclarit els dubtes durant el torn de preguntes? _______________
10 Han comentat al bloc per fer aclariments _______________

2 thoughts on “Valoració de les exposicions

 1. Toni

  Hola Meritxell,
  Això t’ho fem via comentari o en un full per entregar-t’ho?
  Per quan?
  De tots els grups?

  Gràcies.

  Fins demà.

 2. Meritxell Post author

  És per vosaltres, punteu-vos i demà ho compararem amb la nota que us he osat jo. Ja t’aviso que he estat molt generosa ja que era la primera exposició

Comments are closed.