3 thoughts on “Les vacunes

  1. Bea

    Tinc una pregunta sobre les vacunes.
    A partir de quin tant per cent d’efectivitat es pot considerar que és una vacuna? O sigui, quan es posa una vacuna a una determinada població, quan veuen si ha fet afecta o no, quin es el tant percent que considera per la seva efectivitat que la substància administrada és una vacuna?

  2. Meritxell Post author

    Es busca sempre la major efectivitat possible, un 30% és una efectivitat baixa, però en alguns casos, com en la malària, on no hi ha gaires opcions i la incidència i la mortalitat són molt elevades, pot ser admissible (millor 30 que 0). Si continues amb dubtes, fes un cop d’ull als següents articles: http://centpeus.blogspot.com/search?q=vacunes

Comments are closed.