HORARI INFANTIL3

HORARI ALUMNES. EDUCACIÓ INFANTIL 3

 

Grup Infantil 3 Mestre/a tutor/a Eva
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:30a 9 Hàbits / Esmorzars

Lectura individual

Hàbits / Esmorzars

 

Lectura individual

 

Hàbits / Esmorzars

Lectura individual

Hàbits / Esmorzars

Lectura individual

Hàbits / Esmorzars

Lectura col·lectiva

9 a 10 Ll. Matemàtic

Grafomotricitat

Ll. Verbal

Ll. Matemàtic

Ll. Verbal

Grafomotricitat

Ll. Verbal

Ll. Matemàtic

Ll. Matemàtic

Grafomotricitat

10 a11  

TAC

Hàbits d’higiene

 

En Tinet
Hàbits d’higiene
Ed. Artística-Plàstica
Hàbits d’higiene
En Tinet
Hàbits d’higiene
En Tinet
Hàbits d’higiene
11 a 11:30 Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo
11:30-12 Racó

 

Hàbits d’higiene  Sortida

Racó

Hàbits higiene Sortida

Racó

Hàbits higiene Sortida

Projecte emocions

Hàbits higiene Sortida

Racó

 

Hàbits higiene Sortida

 

Descans migdia Descans migdia Descans migdia Descans migdia Descans Migdia
15:00 a 16:00  

Grafomotricitat

Anglès  

Psicomotricitat

 

 

 

Música

 

 

En Tinet
16:00 a 17:00  

Hàbits sortida

 

Hàbits sortida

 

Hàbits sortida

 

Hàbits sortida

 

Hàbits sortida

Go to Top