ÚS SALUDABLE DE LES TECNOLOGIES!

Imatge editada amb CANVA. S’han afegit uns filtres de color i s’ha colocat un marc difuminat de color al voltant de la imatge.

Quan parlem de tecnologies de la relació, la informació i la comunicació ens referim a les eines informàtiques i als dispositius digitals que fem servir per entretenir-nos, per comunicar-nos o per cercar informació. Aquestes eines inclouen tant les tecnologies d’última generació (Internet, telèfon mòbil, tauleta digital, etc.) com les que ja fa temps que formen part de les nostres vides (televisió, ràdio, ordinador, etc.).

 

Imatge editada amb l’eina “RETALL DE WINDOWS” reduïnt-ne el seu tamany.

Els nostres alumnes han nascut en una societat on les tecnologies de la informació i de la comunicació s’han fet imprescindibles. Amb aquestes tecnologies han aparegut noves maneres de comunicar-se i de relacionar-se. I tot plegat sense sortir de casa.

Aquestes tecnologies no són perilloses en si mateixes i, si se’n fa un bon ús, poden fins i tot ser molt beneficioses. Per exemple, permeten, entre altres:

  • Obtenir informació de manera immediata.
  • Elaborar coneixements amb molta més facilitat.
  • Relacionar-se amb persones d’altres països.

Però l’ús de les tecnologies també té els seus perills. Si els nostres alumnes les utilitzen sense la nostra supervisió i control poden, entre altres:

  • Accedir a continguts i relacions poc apropiats a la seva maduresa.

    Imatge retocada amb editor d’imatges “CANVA”. S’han eliminat certs elements no apropiats al tema de l’article.

  • Afavorir la pèrdua de temps.
  • Produir addicció.

Que de la tecnologia se’n faci un bon o un mal ús és part del problema més general de com fem servir el temps.  Recordeu que cal educar en el bon ús de les tecnologies digitals predicant amb l’exemple.

ÚS DIDÀCTIC DEL MATERIAL MULTIMÈDIA.

No cal dir que avui en dia a la xarxa podem trobar gran quantitat de recursos per a la realització de feines, treballs, projectes del nostre alumnat, però, tot és vàlid? La resposta és senzilla: NO. Com a docents no podem deixar que els nostres alumnes naveguin sense rumb. Els hem de guiar a través del seu procés d’aprenenatge ja que pot passar es que trobin informació poc útil o que es frustrin per la quantitat de material que hi ha. Com en tantes ocasions els hi hem de fer de “guies” en aquest immens mar que és la xarxa d’internet.

Des de fa temps i de manera progressiva a mesura que els alumnes van avançant de curs, disposen d’un ampli ventall de recursos multimèdia que es va actualitzant any rere any i, tenint en compte que cal estar al seu costat en tot procés, d’aquesta manera els  alumnes disposen de materials el més fiables possible per a la realització dels seus projectes. Podríem esmentar-ne alguns exemples: Google Classroom, Kahoot…i un llarg etcètera.

Tot aquest banc de recursos és treballen a través de grups de treball, i després de

 

manera individual fent petites activitats. D’aquesta manera no nomès desenvolupen les competències digitals més òbvies, sinó també les socials, i les diferents competències que es desenvolupen a cada assignatura. Al mateix temps, cal tenir en compte a l’hora de treballar els continguts multimèdia les qüestions de gènere i la inclusió de tot l’alumnat per tal de no excloure a ningú.

L’ús del material multimèdia pot ser de gran ajuda per fomentar l’aprenentatge dels nostres alumnes, ja que els hi oferim un gran ventall de variants, d’opinions, de punts de vista diferents el qual és totalment oposat a l’aprenentatge d’anys enrrera on l’opinió que valia era la del llibre de text. Però com he dit anteriorment, no tot és vàlid: cal estar alerta, actualitzar-nos nosaltres com a referents i fer-los entendre que no tot el que hi ha a la xarxa és correcte.

Tal i com marca el decret, la competència digital és:

“L’adquisició d’habilitats imprescindibles per interactuar amb normalitat en la societat digital en què es viu. Inclou destreses referides a instruments i aplicacions digitals; al tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge; a la comunicació interpersonal i a la col·laboració en entorns digitals; i als hàbits, civisme i identitat digital.”

I aquesta competència és bàsica, cosa que significa que es treballa de manera transversal en totes les àrees.

Gràcies al material multimèdia podem contribuir en les diferents metodologies i,  a la vegada fer alumnes competents en tots els àmbits i, especialment, en l’àmbit digital remarcant que, a l’hora d’escollir una metodologia és molt important que comporti un aprenentatge significatiu. Precisament, les eines interactives multimèdia han donat pas a fomentar l’autonomia personal de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.

Quan els infants tenen una tauleta o un mòbil  estan més predisposats a aprendre i a involucrar-se en el seu propi aprenentatge. Els docents hem d’aprofitar les possibilitats que ens dóna aquesta situació per guiar els infants en un desenvolupament significatiu,  desenvolupant les seves competències i fent-los més competents en tots els àmbits.

Amb l’us dels recursos multimèdia es fomenta el treball en grup, les ganes de participar i implicar-se, permet una millor atenció a la diversitat, un aprenentatge més engrescador i sobretot, el canvi de rol adult-infant a l’aula, ja que ara els infants es converteixen en els autèntics  protagonistes del seu propi aprenentatge i el paper del mestre passa a ser de guia en el seu procés d’aprenentatge.

Però també hi ha alguns inconvenients: els docents moltes vegades no tenim la

Bon ús d’eines tecnològiques

suficient formació, s’ha de fer una bona selecció del material perquè no tot s’hi val, es necessita molt temps per fer aquesta recerca o per crear o dissenyar recursos des de zero, de vegades ens falta material com tauletes o inclús una bona connexió a la xarxa. I pel que fa als infants, hi pot haver el risc de no saber discriminar els continguts correctes dins un món tan immens com és el d’Internet.

Però el que resultarà imprescindible és que els docents fem un seguiment del què han après els alumnes i poguem valorar si ha valgut la pena utilitzar així un determinat material multimèdia ja que, al cap i a la fi, és la millor font d’informació per a poder “fer-ho millor” la propera vegada.