SAAC

EL SAAC A LES ESCOLES

Iniciativa de mestres envers al seu alumnat

Mestres de les escoles Gual Villalbí i Riu Clar posen una experiència pilot amb alumnat amb problemes de comunicació.

                              

Una sessió d’assessorament del CREDA

 

Índex digital del material relacionat amb el SAAC

 

UTAC     Quatre versions

http://sites.google.com/site/utacub/noticies/utac-cacejadisponibleperadescarregarenquatreversions

Descarregues

http://sites.google.com/site/utacub/descarregues

 

PORTAL ARAGONÈS DE PICTOGRAMES GRATUÏTS

http://www.catedu.es/arasaac/

http://www.catedu.es/arasaac/descargas.php

LLICÈNCIA SPC DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Les iconesSPC són un producte comercial de la casa Mayer Jonshon (http://www.mayer-johnson.com/) que es pot comprar en tendes especialitzades en materials informàtics per a la discapacitat

La Generalitat ha adquirit una llicència d’us de les icones SPC per als centres educatius de Catalunya dependents del Departament d’Educació

 

http://www.xtec.cat/dnee/spc/

http://agora.xtec.cat/dginnovacio/moodle/course/view.php?id=241&topic=1

 

PECS  FOR ALL

http://www.pecsforall.com/

 

Ús del Boardmaker

 http://www.google.es/images?hl=ca&rlz=1W1GZEV_ca&q=%C3%9As%20del%20Boardmaker&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi

 

Grup GRILA en col.laboració al Grup de Treball

Comença el curs de suport a l’oralitat en anglès

Duració de dos hores de 18 a 20 els dijous assenyalats

11-12-2008, 15-01-2009, 19-02-2009, 19-03-2009, 16,04-2009

Més detall es troba a l’article de sota

Primer per a més informació  tel. núm. 619 79 39 69 , per a sol.licitar la inscripció

Es tracta de veure exemples i metodologies per després a partir de la pròpia experiència recollir activitats d’ensenyament-aprenentatge per a desprrés intercanviar-les en el grup de treball.

 http://www.xtec.cat:8081/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_any=2008-2009&p_codi=9005140555

MESTRES I PROFESSORAT INTERESSATS EN PILOTAR EXPERIÈNCIES EN LLENGÜES

9005140555   Assessorament a l’impuls d’un projecte plurilingüe i internacional: Suport a l’oralitat en anglès
2008-2009   Grup de treball. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
   21/11/2008 – 30/5/2009 (30 hores) de h a h
   Departament d’Educació
   Via Augusta, 202-226 (Barcelona) 
Inscripció   19/09/2008 – 20/11/2008
Descripció   1.Suport a les activitats orals a l’aula, en llengua anglesa.
2.Ús de TICs per a l’oralitat en l’aplicació de les etapes del Kieran Egan.
3.Descentralització d’accions d’impuls als projectes multilingües, pluriculturals i amb diáleg multicultural: suport didàctic a projectes de centre.
Observacions   Hi ha activitat de creació de materiasl i eperimentació a l’aula
Organització   Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social
Objectius   Donar suport a la partcipació en la creació del coneixement.
Donar suport a la construcció de comunitats de coneixement.
Continguts   Descentralització d’accions d’impuls al projecte multillengua, pluriculturals i amb diáleg multicultural:suport didàctic a projectes de centre.
Destinataris   Professorat de Primària i Secundària, assessors/es i coordinadors LIC

Oràlia està adherida i coopera dins del grup català de treball

Formem part del grup de treball de narrativa i oralitat organitzat pel Servei de Llengües
Subdirecció General de Llengües i Entorn de la Direcció General d’Innovació del Departament d’Educació

El grup de treball generem idees i estratègies com recursos basats en principis científics com els de la imaginació de Kieran Egan, adherits en la difusió de la IERG www.ierg.net .

 Més informació sobre educació en la imaginació: http://blocs.xtec.cat/educacioimaginacio