Calopteryx xanthostoma

Família: Calopterygidae

Mascle

Mascle

Femella

Femella

Espècie semblant a Calopteryx virgo.

Identificació: El mascle té el tòrax i l’abdomen de color blau-verd metàl·lic i les ales fosques en la seva meitat; la femella té el tòrax i l’abdomen de color verd metàl·lic i les ales transparents.

Mides: Tot el cos fa uns 45 mm de llargada.

Hàbitat: Viuen en els rius d’aigües netes de la terra baixa.

Període de vol: Maig-Setembre.

Alimentació: S’alimenten d’insectes.

Mascle

Mascle

Mascle

Mascle

Mascle

Mascle

Femella

Femella

Mascle

Mascle

Mascle

Femella

Femella

Femella

Femella

Femella

Femella

Publicat dins de Calopterygidae, Calopteryx xanthostoma, zigòpters | Deixa un comentari

Orthetrum brunneum

Família: Libellulidae

Identificació: El mascle és de coloració blavosa; la femella és marronosa, amb una línia dorsal a l’abdomen, flanquejada per un parell de punts a cada segment.

Mides: Tot el cos fa uns 30 mm de llargada.

Hàbitat: Viuen en rius i rierols de poc corrent, també en canals i llacs.

Període de vol: Juny-Setembre.

Costums: Els mascles acostumen a volar sobre l’aigua del rierol, deturant-se de tant en tant sobre una tija o una fulla, vigilant el seu territori.

Alimentació: S’alimenten d’insectes.

Mascle

Mascle menjant un insecte

S’assembla molt a Orthetrum coerulescens, però podem diferenciar-lo si ens fixem en:

Orthetrum brunneum Orthetrum coerulescens
El pterostigma és més curt. El pterostigma és més llarg.
Més de 5 cel·les doblades en Rspl. Entre 0 i 5 cel:les doblades en Rspl.
La cara blau pàl·lid. La cara marronosa.

Diferències entre Orthetrum brunneum i Orthetrum coerulescens

Publicat dins de anisòpters, Libellulidae, Orthetrum brunneum | Deixa un comentari

Onychogomphus costae

Família: Gomphidae.

Identificació: Tot el cos és de coloració groguenca marronosa amb franges més fosques. Això fa que costi molt de veure’ls quan estan quiets, ja que es confonen amb la vegetació.

Mides: Tot el cos fa uns 45 mm de llargada.

Hàbitat: Viuen en rius i rierols, tot i que els adults s’allunyen bastant d’aquests indrets.

Període de vol: Juny-Setembre.

Costums: Odonats poc coneguts, ja que són escassos i difícils de veure habitualment.

Alimentació: S’alimenten d’insectes.

 

Publicat dins de anisòpters, Gomphidae, Onychogomphus costae | Deixa un comentari

Anax ephippiger

Família:  Aeshnidae.

Identificació: El mascle té l’abdomen de coloració marronosa groguenca amb una taca blavosa en el segon segment de l’abdomen. La femella té aquesta taca poc evident i és més marronosa en la seva totalitat.

Mides: Fa uns 61-70  mm de llargada.

Hàbitat: Viuen en basses o pantans.

Període de vol: Abril-Octubre.

Costums: Migradors de llarg recorregut, es mouen entre’Europa, Àsia i Àfrica.

Alimentació: S’alimenten d’insectes.

Femella

Publicat dins de Aeshnidae, Anax ephippiger, anisòpters | Deixa un comentari

Anax imperator

Família:  Aeshnidae.

Identificació: El mascle té l’abdomen de coloració blavosa amb una franja negra. El tòrax té els costats verds. La femella és més verdosa, si bé també té la franja dorsal fosca.

Mides: Tot el cos fa uns 66-84 mm de llargada.

Hàbitat: Viuen en zones d’aigua estancada, ja siguin trams de riu de poc corrent o basses.

Període de vol: Maig-octubre.

Costums: Els mascles acostumen a patrullar incansablement damunt del seu territori, deturant-se breus instants en ple vol, abans de continuar la seva vigilància.

Alimentació: S’alimenten d’insectes.

Mascle volant

Mascle en repòs

Femella depositant ous en una branqueta submergida

Publicat dins de Aeshnidae, Anax imperator, anisòpters | Deixa un comentari

Aeshna juncea

Família:  Aeshnidae.

Identificació: El mascle té l’abdomen de coloració blavosa i negra. El tòrax té franges groques i fosques. La femella és més marronosa, si bé també té taques grogues, verdes o blaves.

Mides: Tot el cos fa uns 70-74  mm de llargada.

Hàbitat: Viuen en basses o petits llacs de muntanya.

Període de vol: Juny-Octubre.

Costums: Els mascles acostumen a patrullar incansablement damunt la bassa, deturant-se breus instants en ple vol, abans de continuar la seva vigilància.

Alimentació: S’alimenten d’insectes.

Mascle patrullant damunt la bassa

Vita lateral

Vista frontal

El seu vol és ràpid i potent

Publicat dins de Aeshna juncea, Aeshnidae | Deixa un comentari

Sympecma fusca

Família:  Lestidae

De colors marronosos sense reflexos. Això els permet passar desapercebuts quan s’aturen sobre herbes seques.

Aquesta espècie la podem veure durant tot l’any, ja que passa l’hivern com a adult, amagat entre la vegetació.

A la primavera, després de l’aparellament, la femella diposita els ous sobre la vegetació flotant.

Després que els ous eclosionin, les larves creixen ràpidament en uns 2 mesos.

Els adults s’allunyen de l’aigua i poden arribar a força distància del seu lloc d’origen.

Mascle

Femella

Mascle

Femella

Femella

Publicat dins de Lestidae, Sympecma fusca, zigòpters | Deixa un comentari

Onychogomphus uncatus

Família:  Gomphidae

És de coloració groguenca amb ratlles negres. Els ulls són blaus.

Les larves viuen en aigües ràpides i netes de petits rierols.

Els adults acostumen a parar-se sobre el terra o sobre les pedres dels marges.

Fan uns 50 mm de llargada.

Mascle

Mascle

Mascle

Mascle

Mascle

Les nimfes surten de l’aigua per esdevenir adults durant l’estiu.

Nimfa

Exúvia

Exúvia

Immadur

Per identificar-lo cal fixar-se en les ratlles del tòrax i també en els cercoides que té el mascle al final de l’abdomen.

onychogomphus_uncatus_1

onychogomphus_uncatus_1

onychogomphus_uncatus_2

onychogomphus_uncatus_3

Cercoides

Mascle

Mascle

Mascle

Femella

Femella

Mascle

Femella

Femella

Femella

Publicat dins de anisòpters, Gomphidae, Onychogomphus uncatus | Deixa un comentari

Pyrrhosoma nymphula

Família: Coenagrionidae

Els mascles i les femelles són de coloració vermellosa amb taques fosques, més evidents a la part final de l’abdomen.

Mascle

Les potes negres i unes franges vermelles al tòrax el diferencien de Ceriagrion tenellum, que és una mica més petit.

Els ulls estan separats i també són vermellosos.

El mascle fa uns 35 mm de llargada, la femella uns 33 mm.

Viuen en petits rierols d’aigües ràpides i també en pantans i llacs amb vegetació abundant.

Mascle

Mascle

Mascle

Publicat dins de Coenagrionidae, Pyrrhosoma nymphula, zigòpters | Deixa un comentari

Ischnura elegans

Família: Coenagrionidae

Els mascles són foscos, amb línies blaves en el cap, en el tòrax i a la part final de l’abdomen.
Les femelles poden ser de diferents coloracions; així poden tenir el tòrax rosat, vermellós, verdós o lilós.

Les larves viuen en basses de la terra baixa. Els adults viuen sempre al voltant de l’aigua i no s’allunyen. Poden tenir dues generacions anuals.
La femella posa els ous sobre vegetació aquàtica flotant o en plantes semiaquàtiques.
Les larves neixen al cap de 2-4 setmanes.

Aquesta espècie es reconeix fàcilment perquè té un tubercle en el pronot.

pronot_elegans.jpg

Tubercle que caracteritza aquesta espècie

Mascle

Femella

Femella

Còpula

Femella

Còpula

Publicat dins de Coenagrionidae, Ischnura elegans, zigòpters | Deixa un comentari