Lestes virens

Família: Coenagrionidae.

Mascle

Mascle

Publicat dins de Lestes virens, Lestidae, zigòpters | Deixa un comentari

Coenagrion scitulum

Família: Coenagrionidae.

Mascle

Mascle

Publicat dins de Coenagrion scitulum, Coenagrionidae, zigòpters | Deixa un comentari

Coenagrion puella

Família: Coenagrionidae.

Tàndem

Mascle

Publicat dins de Coenagrion puella, Coenagrionidae, zigòpters | Deixa un comentari

Aeshna mixta

Família: Aeshnidae.

Identificació: Els mascles tenen dues línies grogues als costats del tòrax;  l’abdomen és fosc amb una marca groga allargada al primer segment i taques blaves als altres segments; Les femelles són semblants als macles però més marronoses i amb les taques de l’abdomen grogues.

Mides: Tot el cos fa uns 56-64 mm de llargada i les ales uns 37-42 mm.

Hàbitat: Viu en basses, estanys i rierols amb vegetació (boga, canyís) als marges.

Període de vol: Juny-Novembre.

Costums: Els adults migren lluny dels punts on emergeixen. En l’època d’aparellament retornen prop de l’aigua on cerquen les femelles per reproduir-se.

Alimentació: S’alimenten d’insectes.

Mascle

Mascle volant sobre l’aigua

Mascle al Delta de l’Ebre

Publicat dins de Aeshna mixta, Aeshnidae, anisòpters | Deixa un comentari

Orthetrum chrysostigma

Família: Libellulidae.

Identificació: El mascle és de coloració blavosa i té l’abdomen amb estrenyiment entre els sectors 3 i 4 ; la femella és marronosa groguenca i no té estrenyiment.

Mides: Tot el cos fa al voltant d’un 40 mm de llargada.

Hàbitat: Viuen en rius i rierols de poc corrent, també en canals de reg, embassaments i basses.

Període de vol: Juny-Octubre.

Costums: Els mascles acostumen a posar-se al terra, sobre pedres i també sobre la vegetació propera a l’aigua, des d’on controlen el seu territori.

Alimentació: S’alimenten d’insectes.

Mascle

Mascle

Mascle

Mascle

Mascle

Mascle

Publicat dins de Libellulidae, Orthetrum chrysostigma | Deixa un comentari

Aeshna cyanea

Família: Aeshnidae.

Identificació: Els mascles són de coloració verdosa amb taques fosques; tenen dues línies blaves al final de l’abdomen. Les femelles són semblants als macles però sense les línies blaves de l’abdomen.

Mides: Tot el cos fa uns 65-70 mm de llargada i les ales uns 45-50mm.

Hàbitat: Els adults s’allunyen de l’aigua recorrent grans distàncies i se’ls pot veure per boscos, camins i jardins.  La femella fa la posta en basses d’aigües estancades. Les larves s’amaguen entre la vegetació aquàtica.

Període de vol: Juny-Octubre.

Costums: Els mascles són solitaris. En l’època d’aparellament retornen prop de l’aigua on cerquen les femelles. Aquestes fan la posta en les vores de les basses, sobre el fang o les plantes properes a l’aigua.

Alimentació: S’alimenten d’insectes.

Mascle volant sobre la bassa.

Femella dipositant els seus ous.

 

Publicat dins de Aeshna cyanea, Aeshnidae, anisòpters | Deixa un comentari

Oxygastra curtisii

Família: Corduliidae

Identificació: El mascle és de color verd fosc metàl·lic amb taques grogues; la femella és semblant al mascle però una mica més petita.

Mides: Tot el cos fa uns 50 mm de llargada.

Hàbitat: Viuen en trams de riu lents amb boscos de ribera.

Període de vol: Maig-Agost.

Costums: Els mascles recorren el seu territori volant molt a prop de l’aigua; les femelles passen més desapercebudes.

Alimentació: S’alimenten d’insectes.


Mascle

Mascle

Mascle

Mascle

Més informació:

Publicat dins de anisòpters, Corduliidae, Oxygastra curtisii | Deixa un comentari

Sympetrum striolatum

Família: Libellulidae

Els mascles són vermellosos i tenen als costats del tòrax dues franges grogues i una vermella al mig . Les femelles són groguenques. Les potes són fosques.
Les larves viuen en aigües estancades. Els adults viuen prop de l’aigua, però fan migracions a grans distàncies.
La femella posa els ous dins de l’aigua, sola o acompanyada del mascle.

Mascle

Mascle jove

Publicat dins de anisòpters, Libellulidae, Sympetrum striolatum | Deixa un comentari

Trithemis annulata

Família: Libellulidae

Mascle

Identificació: El mascle és de coloració vermellosa lilosa; la femella és marronosa grogosa.

Mides: Tot el cos fa uns 35 mm de llargada.

Hàbitat: Viuen en aigües estancades.

Període de vol: Juliol-Octubre.

Costums: Els mascles acostumen a situar-se en llocs enlairats, vigilant el seu territori, adoptant la típica postura de l’obelisc ( amb l’abdomen apuntant cap al sol).

Alimentació: S’alimenten d’insectes.

Detall de l’abdomen

Femella

Femella

Femella

Mascle

Mascle

Mascle

Mascle

Mascle

Mascle

Femella

Femella

Publicat dins de anisòpters, Libellulidae, Trithemis annulata | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Calopteryx virgo

Família: Calopterygidae

Identificació: El mascle té el tòrax i l’abdomen de color blau-verd metàl·lic i les ales fosques quasi en la seva totalitat; la femella té el tòrax i l’abdomen de color verd metàl·lic i les ales marronoses.

Mascle

Mascle

Femella

Femella

Mides: Tot el cos fa uns 48 mm de llargada.

Hàbitat: Viuen en els rius i rierols d’aigües netes i ben oxigenades.

Període de vol: Maig-Setembre.

Alimentació: S’alimenten d’insectes.

2

Mascle i femella

2

Còpula

Mascle

Mascle

Mascle

Mascle

Mascle

Publicat dins de Calopterygidae, Calopteryx virgo, zigòpters | Deixa un comentari