MUD de secundària

El portal www.edu365.cat posa a l’abast de tot l’alumnat un seguit de mini unitats didàctiques de qualsevol matèria que tenen la finalitat i l’objectiu d’ajudar a consolidar els continguts que s’han donat a classe i que formen part del currículum de secundària.

Algunes d’aquestes MUDs de secundària són:

Les migracions. S’explica què és l’emigració a partir d’entrevistes a persones que ha hagut d’emigrar.

Población y actividades humanas. Pàgina del Ministerio de educación y Ciencia que té la seva seu a Madrid.

Flashes de geografia. MUD sobre conceptes de geografia que es treballen a primer i segon cicle de l’ESO.