Caçadors i recol·lectors

Buscant aliments
Els primers éssers humans vivien de la caça, de la pesca i de la recol•lecció de plantes.
Els caçadors prehistòrics perseguien els grans ramats d’hervibors: rens, bisons, mamuts, cérvols, …. però també caçaven animals més petits com llebres, ocells. Per caçar els animals, els paraven trampes i feien servir armes de pedra que ells mateixos fabricaven. Dels animals n’extreien la carn per menjat,la pell per fer-ne vestits i per construir les tendes, els ossos i les banyes per fer-ne eines, els tendons per fabricar cordes ….
Amb els arpons i amb els hams que feien amb els ossos o amb les banyes dels animals , pescaven en aigues de poca fondària.
També recollien els fruits que la natura els oferia (llavors, baies, arrels …)
La vida dels caçadors
Quan els grups de caçadors es desplaçaven seguint els animals, s’instal•laven en campaments a l’aire lliure.
Durant l’estació freda trobaven aixopluc a les balmes de les roques o a l’interior de les coves. Aquestes els hi servien per a protegir-se tant del fred com dels animals salvatges o d’altres grups de caçadors. Com que no tenien un habitatge fix, diem que eren nòmades.
El descobriment del foc va significar un gran avenç. El foc va permetre coure els aliments i per tant, va contribuir a millorar enormement l’alimentació. Sabem que encenien foc fregant dues pedres o dos pals. Amb el foc es podien escalfar a l’època freda, il•luminar l’interior de la cova, coure els aliments i protegir-se dels animals.

Periodes

Per poder conèixer el passat és imprescindible ordenar els fets. Els fets més recents s’expressen sempre amb la data: el dia, el mes i l’any. Els fets més llunyans els datem en segles o en mil•lenis, perquè a mesura que ens allunyem en el temps, ens és més difícil conèixer exactament el dia o l’any en què van passar uns fets determinats.
L’Edat de Pedra està formada pel Paleolític, pel Mesolític i pel Neolític. L’Edat dels Metalls per
L’Edat de Bronze i la de Ferro.
La Prehistòria és el primer gran període de la història de la humanitat i el més llarg. Com que no tenim cap document escrit d’aquella època, l’única manera que tenim de conèixer com vivien els nostres avantpassats de la Prehistòria és estudiar les restes d’objectes trobats. Aquests objectes estan fets amb ossos i pedra, els més antics, i amb metalls, com ara coure, bronze i ferro, els més moderns. Per això dividim la Prehistòria en dues grans edats : l’Edat de Pedra i l’ Edat dels metalls.