MATERIAL ESCOLAR.

MATERIAL ESCOLAR.

A partir de C.M. ( de 3r a 6è) cadascú ha de portar els seus estris de treball personal ( estoig, llapis, goma, maquineta,etc…)

El material fungible necessari per treballar està socialitzat a cada classe, hi ha una quota anual.

Infantil (P-3 i P-4 P-5) 75 €

Primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è ) 55€

Hi ha una quota solidària voluntària de 5€ per ajudar a les famílies del centre amb les despeses de material.

Que s’haurà d’abonar abans del 30 setembre al compte

BBVA ES12 0182-8123-54-0201511512
Concepte: Nom de l’alumne/a i curs.

REUNIONS FAMÍLIES INICI DE CURS

Benvolgudes famílies,

Un cop començat el curs, els tutors/res dels cursos on assisteixen els vostres fills/es, programen reunions per a explicar-vos diferents aspectes relatius al funcionament d’aquest curs escolar, i d’una manera molt especial donar-vos a conèixer els grans objectius amb que es treballaran les diferents àrees.
Per la importància dels temes que es tractaran, si us fos impossible assistir a aquestes reunions caldrà que ho feu saber al tutor del vostre/a fill/a. Us recordem que no heu de venir amb els vostres fills/es.
Calendari de les reunions:

P-3 18 setembre 17 hores
P-4 i P-5 2 octubre 17 hores
1r: 28 setembre 17 hores
2n: 27 setembre 17 hores
3r: 20 setembre 17 hores
4t: 25 setembre 17 hores
5è: 19 setembre 17 hores
6è: 21 setembre 17 hores

Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb el/la mestre/a tutor/a del vostre fill/a
Atentament,

El claustre i Direcció del Centre.