1. El coneixement científic

1. Què és la ciència?

1.1. La història de la ciència

1.2. Classificació de les ciències

2. El mètode científic

3. Rigor científic: ciències i pseudociències

1. Què és la ciència?

Definir el que és la ciència, és, si més no, complexe. Fan falta més de quatre paraules i cal fer un repàs històric del camí que ha seguit la ciència per entendre què és i que no és la ciència.

Ciència a la Viquipèdia

La ciència i el seu mètode. Apunts de l’ed. McGraw-Hill sobre el tema.

Ciència és….

 • La ciència és una forma de conèixer el món. Es basa en la observació de fets naturals i tracta d’explicar-los
 • La ciència busca regularitats i interaccions, tracta de relacionar causa i efecte.
 • La ciència és el procés de descriure, interpretar i predir fets naturals. Els seus procediments són: observar i recollir dades, imaginar possibles explicacions i emetre hipòtesis, testar la seva validesa, revisar-les i presentar aquestes hipòtesis i les seves evidències a d’altres científics i científiques per tal siguin discutides entre iguals
 • Les hipòtesis són explicacions provisionals sobre  perquè passa algun fet, les prediccions són suposicions sobre què passarà en determinada situació.
 • Les explicacions científiques han de ser lògiques i consistents amb les evidències de que es disposa.
 • Com no tots els fenòmens són directament observables, la ciència necessita de la inferència i la interpretació. Utilitzem inferències i interpretacions per comprendre la naturalesa dels àtoms, i el mecanisme de l’evolució. De la mateixa manera acceptem la teoria de l’heliocentrisme (els planetes es mouen al voltant del Sol) que també està basada en inferències: cap persona ha estat un any sencer en l’espai per veure que efectivament  la Terra gira al voltant del Sol. El que sabem no és a partir d’una observació directa, sinó a inferències obtingudes a partir de un munt de mesures. Les persones, fins i tot les que no tenen formació científica, no dubten de la teoria de la gravetat, encara que no sàpiguen com funciona (ningú es llença per la finestra per què no creu en l’existència de la gravetat!!)
  La ciència és acumulativa i està en constant canvi, en continua construcció.

1.1. La història de la ciència

La ciència no sempre s’ha entès igual. El conjunt d’avenços, invents i paradigmes teòrics que han tingut lloc al llarg de la història han anat canviant i modificant-se. La ciència no és estàtica. És necessari conèixer el passat de la ciència per poder entendre el present.

Hi ha vestigis anteriors al neolític que permeten afirmar que el coneixement del càlcul, la botànica, la astronomia,etc… es remunten als albors de la humanitat i que l’ús de materials i eines diverses, cada cop més complexes, es dóna des de la prehistòria.

La ciència va néixer de la mà de la filosofia. En un principi aquestes dues disciplines eren la mateixa, i posterior i progressivament va donar lloc a dues disciplines independents. Aquesta separació la va originar l’acceptació del mètode científic que ha resultat ser altament efectiu per arribar a un coneixement rigorós i crític.

La ciència en l’antiguitat

La ciència en l’edat mitjana

www.hiru.eus: El Renaixement suposarà una vertadera revolució científica: es qüestionen alguns dels dogmes religiosos i se sotmet l’estudi de l’entorn a la raó. Les idees de  Copèrnic (1473-1543), Bacon (1561–1626), Galileu (1564–1642), Johannes Kepler (1571- 1630) i Newton (1642-1727) provoquen un canvi en la concepció del coneixement científic. De les seves aportacions sorgirà la ciència moderna, amb una concepció de l’univers i la natura com un sistema unitari de matèria en moviment governada per lleis matemàtiques i físiques  precises.

Les dones en la revolució científica: un injust oblit.

El pensament científic

1.2. Classificació de les ciències

2. El mètode científic

Explicar quina cosa és la CIÈNCIA equival a detallar què fan els científics i les científiques, la ciència, a més d’un conjunt de coneixements, és un mètode, una forma de treball més o menys metòdica, que busca la descripció de fets i l’establiment de relacions coherents entre ells, de lleis,… és el que entenem per mètode científic. Podem afirmar que el mètode científic és el tret diferencial que separa el que és ciència del que no.

El mètode científic té dos principis fonamentals, que són:

Reproductibilitat

Capacitat de repetir un determinat experiment en qualsevol lloc i per qualsevol persona. Això es basa, essencialment, en la comunicació i publicitat dels resultats obtinguts. En l’actualitat aquests són publicats generalment en revistes científiques i revisades per parells.

Falsabilitat

Capacitat d’una teoria de ser sotmesa a potencials proves que la contradiguin. La falsabilitat consisteix en què un experiment, o una observació, poden ser repetides per qualsevol científic arreu el món, i fet segons el mètode científic s’obtindrà sempre el mateix resultat.

El metodo científico y sus etapas

El mètode científic

I si encara et costa entendre en que consisteix el mètode científic, aquesta presentació flash sobre el mètode científic t’ho posa molt fàcil 😉

Semmelweis i el mètode hipotètic deductiu.  Qui va ser Ignaz Semmelweis?

Les eines de la ciència

3. Rigor científic: ciència o pseudociència?

Actimel con L. Cassei Immunitas, de Danone; Gran poder netejador amb Oxigen Actiu, Puleva Calcio amb Isoflavonas de soja, Flora Pro-activ, de Unilever; Activia con Acti Regularis, de Danone; Crema Age Re-perfect Pro-Calcium, de L’Oréal; Essensis con ProNutris, de Danone;  …

Actualment, qualsevol cosa que soni a ciència, és creïble, té un reconeixement automàtic, perquè la ciència també el té. Si sona a ciència és creïble. Els publicistes s’aprofiten d’aquest prestigi que té la ciència, i utilitzen, sense cap mena de rigor, conceptes científics com a reclam. Pensen que la societat no té els coneixements mínims per entendre el que ens diuen els anuncis, ni per saber si és cert o no?

Fins i tot les Pseudociències revesteixen el seu discurs amb arguments científics, si més no, sonen creïbles científicament, la qual cosa les fa encara més perilloses.

El cas de la homeopatia: perquè la ciència no pot acceptar-la com a tal.

Fraudes científicos

El País. Las revistas científicas reexaminan sus controles tras el ‘caso Hwang’

Pseudociencias

Manifiesto por la cultura veraz!

Científicament comprovat?

Publicitat enganyosa

Pseudociència a la premsa escrita: diaris rigorosos que cauen en el parany!

Com ser un bon Magufo

Ciència no és…

 • Un procés que permet resoldre o respondre tot tipus de problemes o qüestions. No es refereix a l’àmbit de lo sobrenatural o a l’àmbit dels valors o la ètica
 • Un procés que pot ignorar les regles (la ciència sempre segueix els principis de la lògica, el pensament crític i els procediments científics)
 • Un procés que tracta de provar coses. La ciència actual tracta de falsar hipòtesis. Si la hipòtesi es manté després de la falsació, llavors és una bona explicació
 • Un procés que proporciona certeses i fets absoluts. La ciència proporciona explicacions “altament probables” basades en la major quantitat i qualitat d’informació disponible. Nova informació, noves tècniques o nous enfocaments poden portar a millors explicacions que reemplaçaran les anteriors
 • Un procés independent dels valors, creences  i opinions personals dels investigadors. Malgrat els científics tracten de ser els més objectius possible i seguir una metodologia científica rigorosa, les seves observacions i interpretacions estan sempre basades en les seves pròpies experiències i models mentals
 • Un procés en el qual una solució es tan bona com qualsevol altra depenent únicament de l’opinió. La ciència es basa en anàlisis rigoroses, realització de proves, comparació de propostes alternatives utilitzant criteris i explicacions confirmades per múltiples evidències.

Escepticisme i pensament crític,… per començar.

L’enfoc de les Ciències per al món contemporani inclou una bona dosi d’escepticisme, de crítica i d’anàlisi.

L’escepticisme científic és una posició pràctica, filosòfica, científica i epistemològica, en la qual es qüestionen  les pseudociències i, en general, la veracitat de les afirmacions que no tenen evidència empírica suficient. A la pràctica, aquesta posició sol examinar les afirmacions i teories que van en contra del raonament lògic i del mètode científic. L’escepticisme científic es basa en el pensament crític i s’oposa a afirmacions que manquin d’evidència empírica verificable i contrastada.(És una definició que hem tret d’aquí)

A continuació un llistat de webs que poden aportar molt en aquest aspecte:

Círculo escéptico

La ciencia y sus demonios

Sociedad para el avance del pensamiento crítico

Malaprensa

PRESENTACIÓ DIAPOSITIVES

Pots tornar a veure la presentació que s’ha passat a l’aula:

One thought on “1. El coneixement científic

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *