1r Batx-BIO

BIOLOGIA 1r Batxillerat

Pots accedir als continguts de Biologia 1r Batxillerat a través del menú CURSOS de la barra lateral que apareix en totes les pàgines del bloc.

Les seccions Videoteca i Ampliant sobre… també aporten informació sobre els continguts de la matèria, i complementen la que es troba en les pàgines del curs.

UNITATS DIDÀCTIQUES

UD 1. AQUÍ HI HA VIDA

1. Què és la vida
2. Quins requeriments té la vida?
3. El carboni: l’element de la vida

UD 2. LES MOLÈCULES DE LA VIDA

1. Lògica molecular de la vida
2. L’aigua: base de la vida
3. Les molècules de la vida

UD 3. LA VIDA PREN FORMA DE CÈL·LULA

1. Teories sobre l’origen de la vida
2. El descobriment de la cèl·lula: la Teoria cel·lular
3. Estructura cel·lular: membranes i orgànuls

UD 4. LA VIDA DE LA CÈL·LULA: EL CICLE CEL·LULAR

1. La interfase
2. La cèl·lula es divideix: la mitosi
3. La regulació del cicle cel·lular (apoptosi i cèl·lules canceroses)

UD 5. VOLEM UN FILL!

1. La reproducció humana
2. Fabricant les cèl·lules sexuals: gametogènesi (meiosi)
3. Cicle sexual femení
4. Fecundació

UD 6. ESPERAR 40 SETMANES: LA GESTACIÓ

1. La implantació de l’embrió
2. La diferenciació cel·lular
3. D’embrió a fetus
4. El part

UD 7. DEL GENOTIP AL FENOTIP

1. ADN i gens
2. Duplicació de l’ADN
3. Del gen a la proteïna

UD 8. HERÈNCIA DELS GENS

1. Mendel: pare de la genètica
2. Més enllà de Mendel
3. Teoria cromosòmica de l’herència