QUADERNS VIRTUALS

Per si tens ganes de treballar i fer memòria de tot el que hem vist a l’aula de música:

– ELS INSTRUMENTS MUSICALS: Per treballar diferents aspectes relacionats amb els instruments: famílies, forma producció so, … CI (els més valents) – CM

ELS INSTRUMENTS MUSICALS: treball dels instruments per famílies. CI-CM.

– EQUIVALÈNCIES: Per treballar la durada de les notes i les equivalències. CS (en algun exercici heu de fer bona punteria)

– NOTES MUSICALS: Per treballar les notes musicals. Tots els cicles.

– LA FLAUTA TRAVESSERA: Per treballar un dels instruments més antics que coneixem.

– ELS INSTRUMENTS: