Proves escrites de Música

Alumnes de 1r curs lliçó 1 pags. 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 i 27

1r A dia 13

1r B i C dia 14

Alumnes de 2n curs: La música medieval, lliçó 1 fins la pag. 14 més tot allò que hem fet a classe/fitxes i els treballs que heu fet vosaltres.

2n dia 11

RECORDEU TOTS ELS ALUMNES: s’entrega la llibreta el dia de la prova escrita