El meu mòbil

Avui en dia em sembla que no cal explicar gaire la utilitat d’aquest objecte.

Ens permet està comunicats en qualsevol lloc i situació.

Per mi ha suposat una tranquil·litat en moments importants, de malalties de familiars.

montse