5è – Escales

Un parell d’enllaços per practicar i repassar el que hem estat veient de les escales major i menor. Per al segon enllaç cal tenir en compte la nomenclatura anglesa de les notes:
C (Do), D (Re), E (Mi), F (Fa), G (Sol), A  (La), B (Si), C (Do)

Beethoven ens explica les escales majors

Repàs de les escales majors i menors.

6è – Anàlisi d’una banda sonora

Aquesta setmana a la classe de música de 6è vam parlar de les bandes sonores. Per acabar de treballar-hi, caldrà fer un petit anàlisi que consistirà en triar una escena d’una pel·lícula o sèrie que duri al voltant de 5 minuts i escoltar la banda sonora que l’acompanya. Un cop fet caldrà respondre els apartats següents:

 1. Pel·lícula o sèrie escollida i número o nom del capítol.
 2. Minuts en els quals es produeix l’escena que hem triat (per exemple, entre el 15:30 i 20:40)
 3. Petita descripció de l’escena (personatges, acció, ubicació, etc.).
 4. En el cas que s’hagi extret de youtube o alguna pàgina d’internet, indicar l’enllaç on poder visualitzar-ho.
 5. Anàlisi de la banda sonora:
  – Música feta expressament per la pel·lícula o aprofitada d’una altra font.
  – Música amb funció d’acompanyament o amb un paper més protagonista.
  – Instruments que s’han identificat.
  – Estil musical.
  – Autor.
 6. Opinió sobre la banda sonora i les sensacions que ens ha creat. Creus que compleix la seva funció?

Caldrà deixar un comentari al bloc responent a cada un d’aquests aspectes, indicant el vostre nom.