MATEMÀTIQUES

QUÈ FEM A CLASSE DE MATEMÀTIQUES?

Algunes propostes de resolució de problemes

JCLIC matemàtiques Cicle Mitjà

El quinzet CM

Cicle Inicial

Cicle Superior

Calaix de problemes

http://www.xtec.cat/~jjareno/

Història de les matemàtiques

Tallers de matemàtiques.

Primer trimestre:

 • Treballem els nombres naturals
 • Consolidem la divisió per dues xifres fent l’algorisme tradicional i l’algorisme per descomposició amb diversitat de materials per comprendre el procediment
 • Iniciem la introducció del concepte de divisibilitat
 • Iniciem la introducció del concepte de potència i d’arrel dels nombres perfectes.
  • Potències i arrels. PDF

POTENCIES

 • Consolidem el treball amb nombres decimals i la seva relació amb les fraccions a partir de la resolució dels problemes i de situacions vivencials properes a l’alumnat.
 • FRACC

DIV REG

BLOCS TEMÀTIC de 6è – Més activitats.

NOMBRES NATURALS

NOMBRES DECIMALS

 • Operacions amb decimals
 • x 10, x 100, … : 10, : 100
 • Decimals & fraccions & percentatge

FRACCIONS

SISTEMA SEXAGESIMAL I ANGLES

 • El rellotge
 • Múltiples i divisors de 6, 12, 24, 60, 360
 • Unitats sexagesimals
 • Estudi de mapes, escales i orientació global
 • Mesura d’angles.

 

GEOMETRIA

ESTADÍSTICA I ATZAR

JOCS I ENIGMES MATEMÀTICS