Gestionem els canvis per millorar? o els canvis ens arrosseguen?

No hi ha dubte que els/les professionals de l’educació tenim un compromís ètic i tècnic amb la millora contínua de la nostra pràctica, tant des del punt de vista individual com des del vessant col·lectiu o institucional. Hem d’estar compromesos en un esforç permanent per a conèixer més bé cadascun dels elements de la nostra feina i, en funció d’aquesta comprensió, proposar i aplicar canvis en les nostres actuacions professionals.

Ara bé, un nombre important de professionals està experimentant, des de fa temps, una sensació d’aclaparament respecte dels canvis que se’ls proposen. Això és, probablement, perquè apareixen en una quantitat i varietat excessiva, amb la impossibilitat de donar-los sentit dins d’un projecte global orientat per principis i valors compartits, perquè se succeixen ràpidament sense possibilitat d’avaluar-los ni consolidar-los,…, etc.

Les causes i els responsables d’aquesta situació són diversos, evidentment els canvis socials s’esdevenen a molta velocitat i es reflecteixen en el sistema educatiu, contínuament apareixen estudis o manifestacions apocalíptiques sobre les mancances dels sistemes educatius i la necessitat d’introduir-hi modificacions, les administracions educatives impulsen una munió de canvis normatius o programes suposadament innovadors que es traslladen als centres educatius, aquests semblen haver entrat en una mena de carrera per participar en tants projectes innovadors com poden dins d’aquesta cultura institucional en que es relacionen sense massa reflexió: innovació-recursos-qualitat.

Naturalment els professionals de l’educació: professorat, directius, assessors/es de diferents tipus, inspecció, etc.; tenim la nostra part de responsabilitat. Els professionals hem de generar, també, coneixement i criteris sobre els processos de canvi educatiu i mirar de gestionar-los adequadament. Cadascú des de la seva responsabilitat hem de procurar no veure’ns arrossegats pels canvis sinó gestionar-los per a una millora real de l’educació i que sigui viable amb un esforç i uns recursos raonables.

Aquest blog pretén generar un espai per a la reflexió crítica entre les persones interessades en buscar formes de gestionar els canvis en educació que siguin rellevants, justos i sostenibles.