Contacte

Equip coordinador del Mobile History Map
mhm@xtec.cat
Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement
Departament d’Ensenyament
Generalitat de Catalunya
Via Augusta 202 – 2D | 08021 Barcelona | 934006900 – 3498