PROJECTE: ELS DOFINS

Dins d’aquest article es realitzarà una proposta de treball de sis activitats, que juntament amb d’altres de caire diferent, formaran part d’un projecte de l’ aula de P-5:  els dofins.  Aquestes activitats  estaran directament relacionades  amb les TIC, les quals ens ajudaran a:

Aprendre a pensar i comunicar per tal d’afavorir la comprensió significativa de les informacions i la construcció de coneixements cada vegada més complexos. Cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i suports, utilitzar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, digital…) en la comunicació d’informacions, sentiments i coneixements, treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges, afavoreix la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament propi.

El tractament de la informació i la competència digital implica anar desenvolupant metodologies de treball que afavoreixin que els nois i les noies puguin esdevenir persones autònomes, eficaces, responsables, crítiques i reflexives en la selecció, tractament i utilització de la informació i les seves fonts, en diferents suports i tecnologies. També ha de potenciar les actituds crítiques i reflexives en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació.”

 

RECICLEM

Reciclar és el fet de transformar un material per a ésser reutilitzat i no necessàriament en la seva forma original.

En aquest fet es basa el nostre futur. Produïm tantes i tantes deixalles que la terra no pot reciclar-les per ella mateixa i l’hem d’ajudar a fer-ho entre tots.

Començar fent aquest camí des de petits, ens ajudarà a seguir-ho realitzant quan siguem conscients de la importància que té mantenir viva la naturalesa pel bé de la nostra pròpia supervivència.

Una de les activitats proposades per l’ajuntament de la nostra localitat és la d’ensenyar-nos a reciclar.

Continue reading