Benvinguts/des

En el  treball amb els/les alumnes d’EE,  les  eines audiovisuals e informàtiques
constitueixen un recurs important. En  aquest blog de l’Xtec trobareu un enllaç
amb el Blog de Recursos Informàtics que s’utilitzen a l’Aula de Suport de l’Escola.

http://mercehoms.blogspot.com.es/

A més,  us vull mostrar activitats del dia a dia del meu treball: l’atenció i suport als alumnes amb NEE.