Benvinguda al curs 20-21

Parlem de l’aprenentatge com un procés que comença amb el naixement i on els infants desenvolupen unes  capacitats al llarg de tota l’etapa de l’educació infantil tant dins com fora de l’escola,i en tots els àmbits. Capacitats que un cop assolides els ajudaran a enfrontar-se a l’educació primària a les competències bàsiques que aniran assolint gradualment.

Tots els infants, al igual que totes les persones, són diferents i viuen l’aprenentatge d’una manera diferent. A l’escola les interaccions que es creen entre els companys generen aprenentatge i desenvolupament. És on tenen l’oportunitat de compartir amb els seus iguals propostes, consignes, materials o situacions que poden generar conflictes cognitius que permeten treure conclusions, veure relacions, establir patrons per arribar a fer generalitzacions, però també per aprofitar les opinions i coneixements dels altres per fer-se’ls seus i en definitiva per aprendre.

Els infants van adquirint consciència d’ells mateixos amb l’acompanyament del mestre cadascú  des de punts de partida diversos i arran de situacions i de les vivències quotidianes.  Progressen en l’adquisició d’habilitats i destreses, que els ajuden a tenir una imatge positiva i d’autoestima adequada, a afrontar nous reptes per anar construint coneixement personal, i avançant en l’autonomia .

A l’escola van apareixent els diferents continguts com allò que sabem en un determinat moment, com a coneixements. Podríem parlar per exemple de les rutines del dia dia a dia, de coneixements matemàtics, d’aproximacions al  llenguatge escrit. Es van generant nous continguts de forma gradual, alguns recurrents, es van repetint. Permeten que l’alumne s’acosti a la interpretació del món de forma global, donant-li significat.

En aquest acostament els infants s’expressen per mitjà dels llenguatges: el llenguatge plàstic, musical, verbal (oral i escrit), matemàtic, corporal…que els ajuden a ordenar el pensament, a manifestar fets i vivències, a explorar coneixements, a expressar i comunicar idees i sentiments, d’aquesta manera es van desenvolupant les seves capacitats expressives i comprensives

Recapitulant, i tal i com ens refereix el Currículum en el que basem la nostra tasca educativa, els infants aprenen d’una forma progressiva al llarg de tota l’etapa, avançant en el seu desenvolupament integral, sent cada vegada més capaços d’entendre el món que els envolta, i de comunicar-se amb els altres, cadascú al seu ritme al llarg dels tres cursos de l’educació infantil. 

Enguany això s’afavoreix amb l’oportunitat que ens ofereix tenir grups d’alumnes més reduïts entre 16 i 20 alumnes, per poder atendre millor les individualitats en els diferents graus maduratius, diversitats, característiques i necessitats.