EXPERIMENTEM? Els colors de la terra

Sabeu que al pati de l’escola hem trobat mostres de terres diferents?

pEls nens i nenes de P.4 i P.5 fan experimets. Es tracta d’una activitat lúdica i a la vegada reflexiva que  permet posar paraules i continguts a les activitas que fan.

Aquest proposta en concret, es realitza al pati de l’escola. D’una activitat lúdica com jugar amb la sorra del pati proposem una investigació. Tota la terra del pati és igual?A partir de les mostres que recollim en


diferents indrets del pati realitzarem alguns experiments al laboratori de l’escola per veure la singularitat i les característiques de cada mostra.


Hem agafat terres de diferents indrets. Totes són iguals?

Hem agafat terres de diferents indrets. Com és que són de colors diferents?