En aquest enigmates haureu de fer servir la lògica. Potser us resulti una mica complicat però podeu demanar ajuda a la vostra família i així jugueu tots.

A veure si us agrada.

Tenim tres bosses, identificades amb les lletres A, B i C, on hi ficarem o un caramel, o una piruleta o un xiclet. Podríeu esbrinar quina llaminadura va en cada bossa si sabem que només una de les frases següents és certa? (No sabeu quina frase és certa, heu d’anar fent proves).

1. La bossa A conté el caramel.

2. La bossa B no conté el caramel.

3. La bossa C no conté el xiclet.

Teniu temps fins al dissabte 25 de novembre de 2023

Enhorabona a totes les persones que heu dedicat un temps a pensar aquest enigmates que no era gens fàcil. Veig que alguns de vosaltres heu donat amb la solució correcta i la que millor ho explica és la Valentina.

Com és una mica complicat tot plegat, intentaré explicar-vos-el jo també.

Recordeu, només una de les tres frases és certa. Per exemple si la certa fos la número 1 el caramel hauria d’estar en la bossa A. Això obligaria a la frase 2 a ser certa també ja que la bossa B no podria contenir el caramel perquè l’hem posat a la bossa A. D’aquesta manera ja tindríem dues frases certes i això no pot ser segons l’enunciat de l’enigmates.

Si la frase certa fos la 2, passaria una cosa semblant al que he descrit en el paràgraf anterior. Així doncs la frase certa ha de ser la 3. Anem a comprovar que no hi ha cap contradicció.           Si la frase 3 és certa, la bossa C no pot contenir el xiclet. Hauria de tenir o el caramel o la piruleta. Si hi fiquéssim el caramel a la bossa C, automàticament la frase 2 també seria certa, per tant el caramel ha d’anar a la bossa B per tal que la frase 2 sigui falsa i el xiclet a la 1 perquè també la 1 sigui falsa i així només quedi la 3 com a certa i amb la piruleta.