Category Archives: anglès

LET’S WRITE AN URBAN LEGEND!

És una activitat adreçada a alumnes de 4t ESO. L’idioma vehicular és l’anglès, encara que també es podria fer en un altre idioma.

Objectiu: Escriure una llegenda urbana en anglès, opinar sobre les llegendes dels companys/-es i seleccionar les tres més interessants. En la votació final a l’aula, s’escollirà el guanyador/a.

Procediment:
Part 1: Abans de penjar-la al fòrum, pensa en una llegenda urbana en anglès, que et resulti interessant (en el cas que no en sàpigues, pots preguntar algun amic o familiar, que de ben segur en sabran). Un cop la tinguis, escriu-la al fòrum, tot seguint les instruccions que se’t indiquen més avall.
Part 2: Escriu un mínim de 3 comentaris (en pots fer un màxim de 6) sobre els escrits dels teus companys.
Part 3: Escull les 3 que et semblen més interessants i dóna la raó de la teva elecció. Has d’argumentar utilitzant l’idioma vehicular, l’anglès.
Part 4: Les tres més votades es llegiran davant la classe i es farà una votació final. La llegenda urbana més votada, serà la guanyadora.

Instruccions:
GENERAL:

 • Escriu en el fòrum sense introduïr el teu nom, ja veuràs perquè!
 • Intenta conectar-te al fòrum sovint: comproba els comentaris que ha suscitat la teva història. No facis totes les aportacions en una mateixa sessió!

TIME SPAN: El fòrum comença el dia 5 novembre i acaba el 19 de novembre.

LANGUAGE AND WORD LIMIT:

 • La teva llegenda ha de tenir un títol.
 • La llegenda no ha d’excedir les 250 paraules; els teus comentaris tenen un límit de 100 paraules.
 • Has d’utilitzar l’anglès en tot moment. Pots consultar material de referència si tens dubtes a l’hora d’escriure en anglès. També pots preguntar-me allò que no saps abans o després de classe.
 • Escriu la teva història utilitzant les formes verbals del passat simple i continu. També ha de contenir conectors temporals i de seqüència (pots consultar la pàgina 26 del llibre de text).
 • Escriu els teus comentaris utilitzant les expressions i adjectius d’opinió (pots consultar-ho a la pàgina 11 del llibre de text). Si utilitzes adjectius comparatius i superlatius millor que millor!
 • Marca en color o en negreta les paraules que pensis que són més importants en la teva història i en els teus comentaris. T’escric un exemple: My cousin was shopping in a supermarket when he noticed a woman looking at him sadly ( aquesta paraula és important perquè desencadena el nus en la història).

Avaluació de l’activitat:
Les tres parts són obligatòries i has de seguir l’ordre i les instruccions indicades. S’avaluarà el següent:

 • La creativitat de la teva història.
 • El vocabulari i les formes gramaticals utilitzades.
 • Si has seguit les instruccions indicades (les sessions dedicades, el nombre d’aportacions,…)

"Another Day in Paradise" by Phil Collins

1. Listen to the song and read the lyrics at the same time.

2. Listen again and reread the song lyrics. When finished, try to fill in the blanks.

ANOTHER DAY IN PARADISE

She ____ to the man on the street
“___, can you help me?
It’s cold and I’ve _____ to sleep,
Is there somewhere you can tell me?”

He _____, doesn’t look back
He pretends he can’t _____ her
Starts to _____ as he crosses the street
Seems embarrassed to be there

Oh think twice, it’s another day for
You and me in ______
Oh think twice, it’s just another day for you,
You and me in paradise

She calls out to the man on the street
He can see she’s been crying
She’s got b_____ on the soles of her feet
Can’t walk but she’s _____

Oh think _____, it’s another day for
You and me in paradise
Oh think twice, it’s just another day for you,
You and me in paradise

Oh ____, is there nothing more anybody can do
Oh lord, there must be some____ you can say

You can tell from the lines on her face
You can see that she’s been there
Probably been _____ on from every place
‘Cos she didn’t ____ in there

Oh think twice, it’s another day for
You and me in paradise
Oh think twice, it’s just another day for you,
You and me in paradise

3. Listen again and check your answers. Work in pairs.

4. Choose the correct answers, according to the song:

1) The singer is addressing to:
a) the homeless
b) the rich
c) old people

2) Think twice is an expression which means:
a) be careful
b) be creative
c) consider before acting

3) Who is embarrassed: a) the woman b) the man

4) The woman doesn’t get an answer about a place to sleep because:
a) the man is embarrassed
b) the man cannot hear her
c) the man is too far and cannot see her

5. Think about the disadvantages homeless people have. Write at least 4 disadvantges and propose a solution to improve their situation.