Breu història

LA NOSTRA BREU, PERÒ INTENSA, HISTÒRIA

La nostra història s’inicia el gener de 2007 amb la proposta, per part del Departament d’Ensenyament. de crear-se un nou centre a Cubelles. Al cap de poques setmanes, un petit grup de mestres, del qual alguns actualment formem l’Equip Directiu, vam començar a treballar en el que seria el Projecte Educatiu de la nova Escola Mar i Cel, en aquell moment, CEIP Cubelles II.

Seixanta-vuit famílies van confiar en nosaltres i ràpidament ens vam posar a treballar plegats. Ens reuníem, als espais que ens facilitava l’Ajuntament, ja que on havien d’anar els mòduls encara era un descampat, i així va ser fins ben entrat el mes d’agost.

El 12 de setembre de 2007, vam poder iniciar les classes als mòduls prefabricats, amb molta, moltíssima il·lusió. Els grups anaven de P3 a 2n de Primària amb solament vuit mestres.

De bon principi la col·laboració dels pares d’alumnes va ser cabdal: muntatge de xarxa informàtica, instal·lació d’útils, creació d’un logo, inici d’una web…


Aquesta era, llavors el nostre primer web…

web-mar-i-cel-inicial

 

Aquesta etapa, tot creixent el nombre d’alumnes, va durar tres cursos, i des d’allà anàvem presenciant el dia a dia de la construcció de la nostra escola i esperàvem, encoratjats, el moment de poder estrenar-la.

L’escola i el nostre projecte s’ha anat consolidant, i el nombre de famílies ha anat creixent, fins arribar als 234 alumnes del curs 2010-11.

L’escola Mar i Cel és una escola pública, ubicada al municipi de Cubelles, on hi ha un total de 3 escoles públiques i 2 instituts, també públics.

L’edifici que l’acull està ubicat molt a prop del mar (Platja de la Mota de Sant Pere) i del delta del Foix i allunyat del centre del poble, en un barri bàsicament residencial, relativament a prop de l’estació i del poliesportiu.

El poble té uns 14.000 habitants aproximadament, poques famílies són nascudes a Cubelles. La gran majoria provenen de la zona metropolitana de Barcelona. El creixement urbanístic ha estat molt gran. Les famílies dels alumnes treballen majoritàriament al sector serveis i professions lliberals. La taxa d’atur és relativament baixa. El nivell cultural de les famílies és mig.

La llengua més usual de cada família és el castellà i el català, tret d’algun cas de família multilingüe.


LA INAUGURACIÓ DEL NOU EDIFICI

inauguraciaLa visita d’Autoritats i el discurs d’estrena del nou edifici…


Benvinguts i benvingudes. Gràcies per ser aquí avui a la inauguració de l’escola Mar i Cel. Agraïm la presència de l’Honorable Conseller i de les autoritats del Departament d’Educació. a les autoritats locals, a tots els convidats i convidades i especialment a la comunitat escolar que durant tres anys hem estat esperant amb il·lusió una escola com aquesta.

PRIMERA FASE: Fa ja més de tres anys que se’ns va proposar l’oportunitat d’iniciar una escola nova. Molt abans del procés de preinscripció vam començar a crear les bases del que és avui el nostre Projecte Educatiu. Seixanta-vuit famílies vau confiar en nosaltres i ràpidament ens vam posar a treballar plegats. Ens reuníem, llavors, als espais que ens facilitava l’Ajuntament.

El 12 de setembre de 2007, gràcies a l’esforç de tothom vam iniciar les classes als mòduls prefabricats, amb molta, moltíssima il·lusió, naixia així l’escola Mar i Cel.

SEGONA FASE: Hem estat tres cursos als mòduls i val a dir que guardem molt bon record d’aquesta etapa. Des d’allà vam presenciar el dia a dia de la construcció d’aquesta escola i esperàvem, encoratjats, el moment de poder estrenar-la.

TERCERA FASE: L’escola i el nostre projecte s’ha anat consolidant, i el nombre de famílies ha anat creixent, fins arribar als 232 alumnes. Avui, inaugurem no un Projecte Educatiu però sí unes instal·lacions ens les que es podrà afavorir l’aprenentatge dels continguts recollits a la Llei d’Educació i fomentar el desenvolupament integral dels nens i nenes d’aquesta escola.

PER FINALITZAR: Voldria aprofitar aquest moment per agrair públicament a totes i a cadascuna de les persones que han estat al nostre costat perquè aquest projecte tirés endavant: a l’AMPA de l’escola, per la seva col·laboració, pel seu esforç i per la feina feta. A les persones de l’Ajuntament (Alcaldessa, Regidor, tècnica d’Ensenyament, altres tècnics, brigada, neteja, el nostre conserge,…), als mestres que fan la intervenció directa a l’aula, a les famílies, als companys i companyes, al Departament d’Educació (Conseller, Director dels Serveis Territorials, Directora Adjunta, a la nostra Inspectora, altres inspectors, Tècnics i tècniques…).

Dir-vos que continuarem treballant amb les mateixes ganes i il·lusió que ho hem fet fins ara.

L’Equip Directiu

 

(Primera Notícia de la creació de la nostra escola al Diari de Vilanova)