Category Archives: mòdul 1

Enquesta

Enquesta informativa

Nom i cognoms: Maria Roca i Ristol

Correu electrònic: mrocaristol@gmail.com

Àmbit educatiu en el qual treballes: Secundària i Batxillerat (aquest any només secundària)

Quines matèries dones? Matemàtiques

1.      En general, com valores els teus coneixements informàtics?

  Escassos x Suficients   Bons   Excel·lents

2.      En quin entorn treballes habitualment, Windows, Mac o Linux?

Windows

3.      Saps crear i esborrar carpetes?

4.      Saps crear accessos directes?

5.      Saps utilitzar les eines de cerca de documents i carpetes a l’ordinador?

6.      Acostumes a treballar amb diverses finestres simultàniament?

7.      Coneixes alguna espai web per compartir arxius?

8.      A més d’XTEC, tens altres comptes de correu (Yahoo, Gmail, Hotmail…)?

9.      Com acostumes a consultar el teu correu? Amb un gestor tipus Outlook, Thunderbird, Eudora, Entourage… o via web?

Via web

10.   Saps adjuntar fitxers a un missatge de correu?

11.   Saps  crear grups a la teva llista de contactes?

12.  Tens experiència –com a estudiant o com a docent- en entorns virtuals d’aprenentatge (Educampus, Moodle)?

No

13.   Has visitat algun bloc? En cas afirmatiu, escriu l’adreça o les adreces.

Sí, alguns dels que es proposen al curs i algun bloc personal d’amics

14.   Has afegit comentaris en un bloc?

Sí, al bloc personal d’amics

15.   Has creat mai un bloc (Blogger, XTECBlocs…)? En cas afirmatiu, indica’ns l’adreça.

Només el d’aquest curs

16.   Has intervingut alguna vegada en un fòrum virtual o en una llista de distribució de notícies per correu? En cas afirmatiu, ens pots explicar alguns detalls.

No

17.   Saps què és un xat? Has participat alguna vegada en un xat?

A títol personal he fet servir el xat del messenger o del gmail però a títol formatiu només el xat d’ahir al vespre amb la Lourdes relacionat amb el curs.

18.  Has treballat amb un canó de projecció a les teves classes? Amb quins objectius?

Alguna vegada per passar algun DVD.

19.  Has fet treballar els teus alumnes amb els ordinadors a la classe? Descriu breument la teva experiència.

Sí, anem a vegades a l’aula d’informàtica però tenim problemes d’espai ja que sempre estan ocupades i hi ha pocs ordinadors. Tot i això, a vegades ens armem de valor, ens apretem com sardines i anem a treballar amb els ordinadors. Hem treballat amb la wiris, amb el click, pàgines amb exercicis de matemàtiques online, trencaclosques, sudokus…

20.  Tens experiència en la creació de materials didàctics?

No

21.  Tens experiencia en la creació de materials didàctics digitals?

No

22.  Segons el teu parer, quines característiques han de tenir els materials didàctics de qualitat?

Estar ben adaptats al nivell que es proposa, ser entenedors, deixar clars els conceptes previs necessaris, exposar diversos exemples, etc.

23.   Quins tipus de materials didàctics t’agradaria crear en acabar el curs?

Un bloc on els alumnes i altres professors trobessin activitats, jocs, enigmes, recursos, etc. sobre les matemàtiques.

Observacions i comentaris.

Un bloc que m’ha agradat

En aquest article us parlaré d’un bloc que m’ha agradat: http://frantematicas.blogia.com/

 

És un bloc de matemàtiques escrit en gallec per un professor de l’institut de l’IES García Barbón de Verín (Ourense). Aquest fet ja crida l’atenció, oi?

 

Jo no he sapigut trobar cap article on l’autor comenti els objectius del bloc però és bastant clar que és un bloc de divulgació de les matemàtiques pensat per alumnes d’institut.

 

Hi ha força categories interessants: eso, secundària, estadística, matemàtiques i realitat, astronomia, apunts i exercicis, música i matemàtiques, fotografia, etc.

 

Els títols dels articles són força descriptius i fins i tot en algun cas enginyosos! En general són articles de dos o tres paràgrafs i sempre porten alguna imatge que els il·lustra, fins i tot a vegades més d’una. La majoria són articles de divulgació matemàtica i donen enllaços a altres pàgines on s’amplia la informació, és a dir, la majoria d’articles no parlen de temes totalment originals de l’autor. El nivell és d’alumnes de quart d’eso, batxillerat i professorat, dubto que els alumnes de primer cicle d’eso puguin entendre’ls: fractals, programari lliure…

L’última entrada és del 13 de maig del 2008, esperem que s’actualitzi ben aviat!

 

Comencem!

Comencem aquest bloc amb la il·lusió que sigui un bloc matemàtic, divertit, curiós i pedagògic. És un bloc pensat perquè l’entengui tothom, no només especialistes en matemàtiques! Hi penjarem curiositats, cites, acudits, anuncis, notícies, enigmes, jocs i altres activitats perquè pogueu aprendre moltes coses i fer anar una mica les neurones.

 

Serà un bloc obert a tothom però pensat especialment pels meus alumnes de segon d’ESO, encara més especialment pels que fan l’optativa de “problemes de matemàtiques”. Ells hi trobaran algunes activitats per fer a classe que llavors avaluarem. L’objectiu és fer la mateixa feina que faríem a classe però amb un suport tecnològic que ens ajudarà a presentar les activitats i a resoldre’n algunes que requereixin recerca, càlculs específics, etc.

 

Així doncs, comencem!