Creant materials multimèdia

“La creativitat és l’activitat humana per a generar quelcom nou. És precisament aquesta activitat creadora de l’ésser humà, que fa d’aquest un ésser projectat cap al futur, que contribueix a crear i, per tant, que modifica, constantment, el seu present”. – L. S. Vigotsky.

La creativitat és una part fonamental en el desenvolupament de les persones i, com a mestres, una de les nostres tasques és fomentar-la entre el nostre alumnat.

L’escola també ha de proporcionar a l’alumnat oportunitats per poder ser competent en el món digital, un món que necessitem dominar.

Si pensem propostes en què l’alumnat hagi de crear els seus propis materials didàctics a partir d’entorns multimèdia o digitals estem afavorint el seu desenvolupament en aquests dos àmbits.

Si en comptes de facilitar unes activitats multimèdia creades per nosaltres impliquem l’alumnat i els fem participar en la creació d’aquests materials (en la mesura del possible i sempre tenint en compte que sigui una proposta amb un nivell de dificultat adequat), estarem oferint la possibilitat de treballar l’organització, planificació, realització i avaluació del seu procés d’aprenentatge al mateix temps que estarem utilitzant els recursos audiovisuals per potenciar un aprenentatge significatiu.

«La creativitat és la intel·ligència divertint-se». – Albert Einstein