4.4 Les relacions entre la Sección Femenina i l’Església catòlica

Les relacions entre la Sección Femenina i l’Església foren sempre controvertides i complexes. La religió catòlica (com s’ha explicat anteriorment) era la base de la ideologia de tot el règim, i també una força important dins de la ideologia de la Sección Femenina; però la forma d’entendre la fe, d’ensenyar-la i certs programes controvertits de la Sección Femenina portaren les dues forces principals del règim, falangistes i catòlics, a un enfrontament moltes vegades directe.

En un inici, la religió serví de punt d’unió dels partits d’extrema dreta. Quan durant la II República es promogueren reformes i mesures considerades anticlericals (fi del finançament a l’Església, expulsió dels jesuïtes, fi de l’educació religiosa com a matèria obligatòria, lleis estipulant el matrimoni civil i el divorci…) tots els partits de dretes del moment estigueren d’acord a oposar-se frontalment a unes mesures que atacaven a la sagrada Església catòlica.

1937
Entrada de los nacionales en un pueblo andaluz en 1937

Així, doncs, els falangistes feren una defensa a ultrança de l’Església, ja que consideraven el catolicisme vital per al naixement de la Nova Espanya que ells defensaven.

Però ja des d’aquest principi marcaren clarament la separació de l’Estat i l’Església, ja que consideraven un perill que l’Església tingués un poder excessiu i arrives a intervenir en assumptes estrictament d’Estat, i viceversa, que l’Estat desnaturalitzés la fe:

“ Toda reconstrucción de España ha de tener un sentido católico. Esto no quiere decir que vayan a renacer las persecuciones contra quienes no lo sean. Los tiempos de las persecuciones religiosas han pasado. tampoco quiere decir que el Estado vaya a asumir directamente funciones religiosas que correspondan a la Iglesia. Ni menos vaya a tolerar intromisiones i maquinaciones de la Iglesia, con daño posible para la dignidad del Estado o para la integridad nacional”. [1]

Així, doncs, des d’un inici el catolicisme fou utilitzat per la Falange Española i també per la seva branca femenina, la Sección.

Això es veu clarament amb la utilització de cites bíbliques en propaganda, de l’Evangeli en els manuals de Ciencias del Hogar i també en discursos de la mateixa Pilar Primo de Rivera:

“ Se podrán decir de vosotras aquellas palabras de la Escritura: << Tu esposa será como una parra fecunda en el recinto de tu casa. Alrededor de tu mesa estarán tus hijos como pimpollos de olivos (…) Y verás a los hijos de tus hijos y la Paz de Israel (…)>> ” [2]

Però en aquest moment ja començaren a sorgir tensions.

La figura de José Antonio Primo de Rivera fou mitificada des d’un bon principi, no només per la seva qualitat de bon orador, sinó per la condició de màrtir que adquirí en ingressar a la presó (se l’anomenaria “el Ausente) i encara més en morir.

Aquest fervor per la seva figura es veié traduït en una forta curiositat per la seva vida, que el portà a ser encara més popular sobretot després que es conegués el rebuig que havia patit per part d’una nòvia aristòcrata, fet que fou entès com una mostra del “populisme” falangista.

José Antonio

José Antonio Primo de Rivera

Aquesta mitificació molestà l’Església, que considerà totalment inadequada la veneració gairebé deïficadora que estava despertant José Antonio.

Aquesta tensió augmentà quan la figura de José Antonio es començà a comparar amb la de Jesucrist….:

“ Lo mataron como a Cristo

asesinos del Averno,

murió a los treinta y tres años

predicando el Evangelio.

Sangre de yugos y flechas

brotó roja de su pecho

porque España -grande y libre-

se inundara con sus sueños.” [3]

I la seva Revolució Nacionalsindicalista amb la Santíssima Trinitat:

“ José Antonio que os enseña, Franco que os ama y Cristo en la Cruz que os preside”.4

També les seves obres foren editades en un sol llibre, basant-se i imitant la Bíblia.

Encara que aquestes idees i mitificacions s’estengueren molt i ràpidament, Pilar mai no els va donar suport, més aviat al contrari: intentà desmitificar el seu germà, volent respectar l’Església i adquirir credibilitat davant d’aquesta, ja que la Sección Femenina, malgrat aquestes confrontacions i moltes altres que vindrien, sempre tingué unes idees i objectius que eren eminentment catòlics, i fou conscient de la gran importància de l’Església en el règim i, per tant, de la importància de tenir-hi bones relacions.

La majoria d’afiliades a la Sección Femenina eren molt religioses, eren dones analfabetes, generalment del camp, que a més a més sovint professaven la religió catòlica gairebé com una superstició, o una creença pagana venerant diferents sants i verges.

Zamora50
Abans d’anar a missa. Zamora 1950

A més, la Sección distingí entre aquelles dones que tenien una “profunda formació religiosa” i aquelles que eren considerades “ñoñas” (qualitat contrària a la que desitjaven per a les dones de la Sección) com passava amb la majoria de dones espanyoles: eren creients, però eren considerades superficials, no disposaven d’una força moral adequada; en els aspectes relatius a la religió eren excessivament devotes, resaven als sants de forma privada i tenien una humilitat exagerada pel que fa als membres de l’Església.

Per tal d’evitar aquesta “poca cultura religiosa”, les “mandos” de Sección Femenina reberen una educació fortament religiosa, ja que a més a més i tal com havia dit José Antonio, la Sección Femenina considerava que l’ànima dels espanyols era ineludiblement catòlica i, a més, Pilar establí un gran paral·lelisme entre el bon compliment dels preceptes catòlics i la “salut” moral i espiritual de la nació.

Així, encara que la religiositat era molt forta dina la Sección Femenina, tenia certes particularitats, com el fet de que es pogués debatre sobre certs aspectes de la fe, considerats tabú,5[4]particularitats que també es mostren en el fet d’adoptar com a patrona no la Verge Maria (recatada, pura i lliure del pecat original) sinó Santa Teresa, una santa considerada emprenedora i valenta, com volia la Sección Femenina que fossin les dones.

Encara que aquesta educació religiosa que rebien les “mandos” era rigorosa i comprovada mitjançant proves, no s’ensenyava tant com el que entendríem per “religió” en termes generals (sistema compartit de creences i pràctiques associades, que s’articulen al voltant de la naturalesa de les forces que configuren el destí dels éssers humans, normalment incloent-hi una explicació sobre la mort i la vida al “més enllà”), sinó més aviat com una filosofia de vida, que havia de guiar les “mandos”, les afiliades i les alumnes cap a una forma racional i moral d’actuar, com una idea falangista més.

toledo60.jpg
Exercicis espirituals, Toledo 1960

Així, malgrat aquesta força de la religió i l’obligació en les escoles nacionals de l’assistència a capella els matins, les nits i els diumenges, s’admeté dins de l’organització dones que no professaven una fe personal. En altres paraules, era acceptable permetre que una no era practicant, la fe catòlica no era un requisit imprescindible per entrar a formar part de l’organització,.

Fins i tot l’assistència a missa obligatòria es podia evitar ja que la pròpia Pilar argumentava que no s’havia d’imposar a les Flechas (afiliades menors de 17 anys) anar a missa, ja que era una iniciativa que havia de sortir d’elles mateixes.

Així doncs, dins de Sección Femenina es valorava la capacitat de lideratge, d’ensenyar i la creença sincera en el falangisme, mentre que pel que fa a l’aspecte religiós, encara que bàsic, es podia accedir a l’organització tenint simplement uns coneixements sobre l’Església catòlica i no sent anticlerical.

Aquest fet era poc conegut fora de la institució, però així i tot féu que l’Església desconfiés de la Sección Femenina, desconfiança que es veia justificada pel comportament independent, actiu i poc “catòlic” de les “mandos”, (ja explicat a l’apartat d’“Evolució, contradiccions i canvis”) que estava molt lluny de ser el tipus de dona considerat decent per l’Església, i també contradeien el que defensava la mateixa Pilar en els seus discursos.

procesion53.jpg
Processó a Galícia, 1953

 

Aquesta forma d’actuar de les dones de la Sección Femenina feu que l’Església es tornés cada cop més contrària a les mesures que proposava, vetant qualsevol iniciativa duta a terme per l’organització. Aquesta tendència encara es féu més pronunciada quan les afiliades de Sección Femenina accediren a les aules (a partir de 1948, per ensenyar les assignatures de Política, Ciencias Hogar, Educación Física i Música) cosa que feu que l’Església encara sentís el seu poder i la seva posició preeminent més amenaçats, ja que es trencava el seu monopoli sobre l’educació dels joves.

Justament per això Pilar inclogué dins l’organització el frare benedictí Justo Perez de Urbel, que havia d’ajudar a legitimar els programes educatius de la Sección Femenina. Així, la Sección Femenina mostrava una imatge més catòlica i intentava que l’Església posés menys traves als seus objectius d’educació de les nenes i joves espanyoles. Però Fray Justo, encara que aconseguí més eficàcia operativa i certa pau entre les associacions, com a monjo benedictí que era a part de sacerdot, introduí certes reformes que no foren ben vistes pels sectors més conservadors de l’Església, ja que encara que després del Concili Vaticà II (1959) serien obligatòries, implicava una participació dels feligresos que en aquell moment resultava veritablement innovadora: cants d’estil gregorià en cor, activitats de meditació, es deien parts de la missa en castellà, s’oficiava de cara a la congregació…

La polèmica encara augmentà més quan les monges analitzaren el contingut d’aquestes matèries impartides per les mestres de Sección Femenina. L’Església es queixà que parlaven de temes que els corresponien, però el problema principal vingué de les assignatures de Ciencias del Hogar i Educación Física.

Pel que fa a la primera, el seu objectiu era educar les dones en aspectes relatius a la forma adequada d’administrar una casa i en com cuidar marit i fills.

Hogar 58

Imatge d’un llibre de l’assignatura de Hogar, 1958

Les queixes de l’Església per aquesta assignatura foren d’àmbit nacional: es reclamà que es retirés l’ensenyament de l’assignatura d’Hogar, ja que les monges es queixaren que els ensenyaments de puericultura eren massa “explícits”. Això fou un cop molt dur per a la Sección Femenina, que ja havia exclòs tota informació sobre els temes d’abans del naixement per censura de l’Església. Pilar fou taxativa en aquest aspecte; defensà amb gran determinació les professores de la Sección Femenina i els continguts que impartien davant l’associació professional de monges, no només utilitzant arguments relatius a l’educació, sinó també recordant a aquestes tot el que devien a Falange (de la qual Sección Femenina es considerava part), pels seus sacrificis en la Guerra Civil, i com les monges tenien el poder educatiu que tenien gràcies a elles.

A nivell local, la reacció de la Secció Femenina fou molt més pràctica: s’ensenyava el programa complet en aquells centres on no hi havia una oposició directa; en els que hi havia algun opositor s’hi intentava negociar, i si no s’aconseguia el suport desitjat, simplement la Sección Femeninacedia i ensenyava un programa retallat.

Pel que fa a l’Educació Física, l’enfrontament també fou inevitable. La Sección Femenina defensava l’esport com a pràctica saludable, que ajudava a les espanyoles a créixer fortes i sanes i, per tant, fomentava que es convertissin en mares fortes amb fills sans.

El primer problema fou el temor que la roba esportiva fos massa provocativa. Aquest problema el solucionaren quan obtingueren l’aprovació de Fray Justo, qui estipulà com havien de ser els vestits de bany i la roba d’esport de les dones per tal que fossin adequats (més a la moral catòlica que no a la pràctica de l’esport). Així creà els anomenats “pololos”, els pantalons bombatxos que utilitzaren les dones per practicar esport, i que s’anaren fent més curts, deliberadament, amb el pas dels anys.

espanyol43.jpg
Secció femenina de bàsquet del RCD Espanyol de Barclona, 1941

El segon problema, i més complex, fou la consideració que l’esport anava en contra de la modèstia que havien de sentir les noies cap al seu cos, modèstia totalment contrària a l’idea feixista d’exaltació i culte del cos, per a l’Església idea totalment immoral. Aquest pensament estava molt arrelat en la població, i per tant la Sección Femenina es veié obligada a cedir i a modificar en gran mesura la seva idea inicial: aplicar la idea feixista de gran interès en l’esport pels beneficis que reportava a la salud.

Per tant, es renuncià a la pràctica d’esports individuals massa competitius, com l’atletisme, i es controlà molt que les noies no adquirissin un sentit de competitivitat, considerat totalment execrable. A més a més, també es vetaren esports que no eren “femenins” és a dir, que consideraven que no eren compatibles amb la feminitat de les noies: futbol, lluita, rem…

Així doncs, quedaren el bàsquet, la natació i el handbol com a activitats d’equip preferides, considerades per la Sección Femenina com a no perilloses.

Amb aquestes restriccions aconseguiren que l’Església tolerés l’Educació Física, encara que mai l’acceptà del tot, ja que sempre consideraren, com digué el Cardenal Segura:

“ [la gimnasia en mujeres] escandalosa y lasciva”.

fogimnasia67.jpg
Taula gimnàstica, 1967

 

Aquesta objecció de l’Església pel que fa a l’exhibició del cos femení portà encara més controvèrsia entre ambdues organitzacions.

Quan Sección Femenina creà Coros y Danzas el 1939, (organització que, com s’explicarà més endavant, tenia l’objectiu de recopilar i conservar cançons i balls tradicionals espanyols, sobretot amb finalitat propagandística) encara que només recopilava aquelles tradicions que resultaven còmodes al règim, l’Església hi estigué totalment en contra. Això es devia al fet de que les dones, en les exhibicions que es duien a terme en diferents pobles, ballaven amb els vestits tradicionals, que sovint no eren aprovats per l’Església. Així, doncs, en diferents llocs d’Espanya es prohibiren (per part de bisbes, sobretot) els festivals de la Sección Femenina, a causa d’aquesta suposada mostra indeguda del cos femení, que feren que un cop més, la Sección Femenina es veiés obligada a cedir i a negociar amb diferents representants de l’Església.

Encara que l’Església i la Sección Femenina s’enfrontaren múltiples vegades i sovint els conflictes foren molt forts, ja que provenien de diferències ideològiques importants, ambdós constituïren la base ideològica del règim, i foren les dues forces més importants dins d’aquest.

Constituïren un bloc unit i fort, moltes vegades per les seves grans similituds en ideologia i en objectius, d’altres per necessitat mútua i l’interès de mantenir-se al poder.

Salutació feixista
La jerarquia eclesiàstica fent la salutació feixista

_____________________________________________________________________________________

1<< Puntos iniciales >> 7 de desembre de 1933, a Primo de Rivera, Textos, pp. 92-93.

2 Discurso de Pilar Primo de Rivera en el Consell Nacional de la SF de 1939. A Pilar Primo de Rivera, Cuatro Discursos, Madrid: Editora Nacional, 1939, p. 21.

3 M. Junquera, a: José Antonio, fundador y primer jefe de la Falange, capitán de luceros, ¡presente!, número extraordinario del Boletín Sindical, Madrid: Departamento Nacinal de Prensa y Propaganda Sindical, 1942, s.l.

4 <<Escuela de jefes>>, a Revista “Y” ( juliol-agost de 1938 )

5 Tal i com explicà l’afiliada (g) de la ANA, en una entrevista el 19 de febrer de 1996, una discussió sobre el sisé manament a la Mota (seu central de la Sección Femenina) derivà en una discussió sobre el comportament sexual humà, tema totalment vetat per l’Església.

Cites extretes de Richmond Kathleen: “Las mujeres en el fascismo español, la sección femenina de la falange, 1934-1959”

329 thoughts on “4.4 Les relacions entre la Sección Femenina i l’Església catòlica

 1. objelfTof

  [url=http://www.mcmbagshotsaletuuhan.com/site_map.html ]mcm [/url]
  [url=http://www.mcmbagswholesalejp.com/ ]?????? [/url]

 2. Evexaspegap

  very rumor that comes along. No wonder the rest of the world either laughs at us or despises us. August 3, 2008 at 3:42 pm 290 H. Oat. says: In the video showing Obama not putting hand over heart, you’ll also notice many people walking and moving around and even using both hands to photograph and videotape the event. Today’s generation doesn’t seem care much about the proper patriotic etiquette. Also, some of the candidates are facing the flag directly behind them, while we don’t know what Obama and the other candidates are facing could be they are facing the lady who is singing the anthem. I’ve been to baseball games where, when the national anthem is sung, you see the same behavior: people walking around, some facing the flag, some sitting down, some buying hot dogs and beer. As a country, we can all be judged unpatriotic by this type of lax behavior. Unfortunately, the hand ove the heart during the national anthem has become an antiquated observance that many simply don’t follow anymore. Personnaly believe it much more unpatriotic to wear the flag as your underpants, or even take a notion to burn the flag, but we’ve come to embrace those behaviors as culturally acceptable [url=http://shopbysoccerjerseys.com/]cheap jerseys wholesale[/url] also. August 3, 2008 at 9:24 pm 291 professional says: Hello. I think you are eactly thinking like Sukrat. I really loved the post. August 5, 2008 at 10:53 pm 292 Jerry ford says: obama is not an american black his father from a muslim decent and his mother white. he believes as democrats do that it is ok to kill babies before birth, also he believes in taking GOD from our state and country. You cannot be a christian and vote for this man. August 6, 2008 at 7:09 am 293 Jack says: Heaven forbid Obama should be elected President. Perhaps he [url=http://shopbysoccerjerseys.com/]authentic soccer jerseys[/url] might uphold whats left of the Constitution that the current administration has been allowed to shred to peices. The hand over the heart is not obligatory but adhering to the Constitution is. In fact its part of the oath Dubya took 8230 . and lied about August 8, 2008 at 6:31 pm 294 Mike says: Jerry kill babies before they are born ? Last time I checked, it’s not a baby until it’s born.

  Related links:
  http://www.semexplore.com/archives/69#comment-7412

 3. biulaindxzm

  [url=http://www.michaelkorsbuybags2013jp.com/]??????? ??[/url]

  [url=http://www.michaelkorsbuybags2013jp.com/]??????? ??? 2013[/url]

  [url=http://www.jpnikedunkhot2013.com/]??? ??[/url]

 4. carteyroheo

  [url=http://mcmbag2301.webs.com/]MCM ????[/url]

  [url=http://vansshoes1005.webs.com/]??? ???????[/url]

  [url=http://wolverine301.webs.com/]?????? ???[/url]

 5. Hermosayrv

  [url=http://www.celinehandbagmisejp.com/]???? ??[/url]

  [url=http://www.celinehandbagmisejp.com/]???? ???[/url]

  [url=http://www.michaelkorssalejp2013.com/]??????? ??[/url]

 6. plalcherjwl

  [url=http://www.michaelkorshotsales2013.com/]??????? ??[/url]

  [url=http://www.pradabagshotsalejp2013.com/]PRADA ??[/url]

  [url=http://www.airmax95hotsale.com/]?????? 95[/url]

 7. isogieple

  [url=http://www.onitsukatigeronlinestore.com/ ]????? ???? ???????? 66 ????? [/url]
  [url=http://www.runningshoessalejapan.com/ ]asics [/url]
  [url=http://www.monstertuuhanshop.com/????????-solo-???-6.html ]??????? ????? [/url]

 8. malsheale

  [url=]???? ???? [/url]
  [url=]???? ????? [/url]
  [url=]???? ?? [/url]

 9. malsheale

  [url=http://www.marcjacobshandbagssalejapan.com/ ]????????? ?? [/url]
  [url=http://www.chromeheartsdiscountonlinestore.com/ ]?????? ??? [/url]

 10. Reedexcurse

  VER 1 Arndt rode away with a silver medal [url=http://www.oriensoft.com/wholesalejerseys.html]cheap replica soccer jerseys[/url] in the Women’s Individual Time Trial with a time of 37:50. 29. Seimone Augustus Sport: Basketball Representing: USA About: Augustus already has a gold medal on her mantel from 2008 in Beijing. The top draft pick and Minnesota Lynx WNBA star is looking to add more shine in London. Augustus says getting engaged to partner LaTaya Varner encouraged her to come out publicly. Results: GOLD 1 Augustus and the US Women’s Basketball Team won gold at the London games. The US defeated France in the final 86 50. Imke Duplitzer Sport: Fencing Representing: Germany About: Imke Duplitzer is an Olympic fencer and avid human rights supporter. London will be her [url=http://www.oriensoft.com/wholesalejerseys.html]wholesale jerseys[/url] fifth Olympics. She won silver in Athens Olympics in 2004 and skipped the opening ceremony in Beijing in protect of China’s human rights record. Results: NO MEDAL The London games didn’t prove as successful as Beijing. Duplitzer defeated Romania 45 36 in the finals, but it was not enough to medal. Edward Gal Sport: Equestrian Representing: The Netherlands About: 42 year old Dutch dressage world champion Edward Gal is riding his stallion “Undercover” in the individual and team dressage competition at London 2012. Gal is in a relationship with teammate Hans Peter Minderhoud. Results: BRONZE 1 Gal and stallion Undercover carried home bronze in Team Dressage, behind Great Britain and Germany for gold and silver. Matthew Mitcham Sport: Diving Representing: Australia About: At the 2008 Games in Beijing, Brisbane native Matthew Mitcham became the second openly gay Olympic diver to win gold behind Greg Louganis, who came out after the 1988 Olympic Games in Seoul. Mitcham has a stellar diving record and has been open about his battle against depression. Results: NO MEDAL Mitcham make an exit in the Men’s Individual 10m event with no medal. The Beijing champion says he will return to springboard in Rio 2016. Jessica Landstr 246. m Sport: Soccer Representing: Sweden About: “I have always shown my love openly, I’ve always been confident in myself and felt that I was loved for who I am,” says Landstr 246. m. What a champion spi

  Article from:
  http://eta.purifying.info/viewtopic.php?f=2&t=4107003

 11. cypeinsisknak

  ?????????????? ??? ??????? ??? ??????
  ?????????????????????????????????????X1????????.
  ????????????????????? [url=http://www.gagasekai.com/c-123.html]????? ??????48MM ???[/url]
  ??? ????????????????????????????????????!
  ????????????????????????????TEL:0762595280 ????????????????????.

 12. flelveZiply

  you may have an alternative whether or not to order a pair or many pairs on the internet. All it’s important to do is choose the retail selection in the event you only want a person merchandise or simply click the wholesale tab to buy several pairs of sunglasses.
  When buying on line, you will be faced with many alternative kinds of sunglasses, from metal to plastic, spherical to square and light-colored to dark-colored. The most up-to-date and best sun shades are discovered online. You could even obtain sunglasses embellished with semi valuable stones also as sports sunglasses.
  It’s going to not create a variation how modern your outfit may possibly be, pair of sun shades will
  Sun shades replicas are located I each and every color and condition imaginable. There are sunglasses with yellow, blue and pink frames. Some have orange, environmentally friendly or brown shades. Sunglasses frames also vary. You will find plastic ones and steel ones. If you wish to know which sun shades are ideal in your case, you will need to create a couple issues when procuring. These include your encounter condition, skin colour, hair coloration and activities.
  [url=http://www.oakley-canada.org/]oakley sunglasses polarized[/url]
  is suggested is to stain yourcheap oakley sunglasses. Which is where you may have some leeway with all the color of stain that you simply use. A shale blue coloration or one thing like flat sky blue is undoubtedly an alternative, however the blue has to prevent clashing along with your house and home. You desire your assets to search good, especially if you hope to sell it, so maybe a neutral coloration or stain is ideal.
  The key matter to remember with this particular product is the fact it is all about organic beauty, so take into consideration that together with your trees and bushes about your lawn.
  The more artistic you obtain, the greater your results are going to be if you’re able to afford to pay for to maneuver up your rate points. Search engines can help you save a lot of time with investigation functions, so use them even if you are certainly not laptop savvy. As well as, your eventual oakley sunglasses sale contractor will likely be capable of provide you with whats out there in this variety of oakley sunglasses sale. Get imaginative with what you can do, in order for you, and this is for the people who actually usually do not require an entire oakley sun shades
  [url=http://www.oakley-canada.org/]Oakley Sunglasses[/url]
  Dr. Grace Kim is Chairperson for Clinical Advisory Panel of America’s Greatest, a nationwide eyeglasses retailer. With around three hundred destinations nationwide, America’s Ideal presents hundreds of top quality eyewear to buyers on a daily basis. They have a wide array of
  An obstacle of Oakley glasses is due to repeated clipping, they might get scratched or damaged really conveniently. They are able to also include unneeded fat to the frames and inhibit your peripheral vision while using the double lenses. You will find ups and downs to both of those sorts of eyewear, but lots of people today would find that prescription sun shades will be the most useful alternative. For those who experience prescription eyeglasses are greatest for yourself, head for your local eyeglass store to examine out their choice. You may be in a position to even have a distinctive discount if you are going to buy your prescription sun shades simultaneously as your typical kinds.
  them, instead of obtaining to acquire them off totally and discover a area for them somewhere wherever they are simply obtainable inside a moment’s notice.
  [url=http://www.oakley-canada.org/]oakley sunglasses polarized[/url]

 13. DrurnDush

  [url=http://www.louboutinhotsaleonlineshop.com/??????-????-???-???-????-???-1.html ]????? ???? [/url]

  [url=http://www.mcmbackpacktuuhanjapan.com/ ]mcm ????? [/url]

 14. zerbExire

  [url=http://www.arab-ipu.org/cheapoakleys.html]Cheap Fake Oakleys Sunglassess[/url]
  [url=http://www.trrescue.com]wholesale snapback hats[/url]

  slavery is just surviving and moreover very from the ough

  captivity is undoubtedly full of life additionally easily with the u

  were originally faced with sending 400 workers produced by Thailand as a result to the actual younger than wrong pretense forcing the criminals to challenges work in deplorable.

  according to the federal indictment worldwide horizons combined by way of recruiters in Thailand to tempt associated with personnel suitable here assurances cost-effective of functions. economic downturn workers come, his or us passports were confiscated and these folks were confronted who has removal if and when they protested.

  states proclaims the employees broke ground being released on the in nicely 2004 but were actually ship to plants in hawaii islands, california, ohio, co, the southwest, Kentucky, massachusetts, indiana, ohio, sc, tn, the state of texas and as a result ut.

  The indictment usually states that and see if the defendants detained a team of thai individuals at offers pineapple farm, strenuous extra subscription attached to $3,750 to keep their occupations which has overseas horizons.

  these types of required they were offshore capabilities leader moreover chief executive officer Mordechai Orian, 45; movie director linked international contact Pranee Tubchumpol, 44; gorgeous hawaii regional owner Shane Germann, 41; also structural line of work manager sam Wongsesanit, 39. of the british employers seemed to be Ratawan Chunharutai and in addition Podjanee Sinchai.

  in the case guilty, involving the defendants cope with essay sentences ranging from five to help 70 years in prison.

  fbi personal compound dan Simon shown the actual linked to newspapers: The days of the past, them to used maintain slaves inside of institutions accompanied by brews and additionally restaurants. in today’s times injury lawyers los angeles completed with economical provocations in addition to the violence.

  worldwide capabilities, Which is found in Beverly hillsides, florida, Makes suggestions affirmation online: horizons, corporation. feels world-wide and as a result acts close to you with a post-9/11-Worldview, one which understands that economies aren’t carry on growing and thrive lacking an ample, qualified to legal employed pool. a tad too, this can realizes its goals of countless employees what dream having more complete income in sections, in addition who would like to return to their own country together with ancient starting point anytime you are towards the submitted the duty. your meets both economic downturn and the in addition to essential safety wishes coming from the set up land.

 15. Dioneaeroff

  ???????????????????????? ?????????????????????????????COACH??????????
  ???????????????????????????? [url=http://www.katespadetoyou.com/c-135.html]Kate Spade ???????[/url]
  ?????!
  tre ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????.
  ?????????????????????? ??

 16. EpipleLix

  ? ?:23cm ?:37.5cm??????:9cm ????1?????? ??????? ???? ???/?????? ???????????????????????????????????????????????????
  ????????????????????????????? [url=http://www.katespadestar.com/c-120.html]??????? ?????? Katespade[/url] ?????!
  ?????????????? TORY BURCH(??????) ??? Audra Mini Bag???????????????????? .
  ???????????540g ????????? ?!

 17. Eleanorexrh

  [url=http://www.burberrycheaponline2013.com/]????? ???[/url]

  [url=http://www.burberrycheaponline2013.com/]????? ???[/url]

  [url=http://www.mcmcheapbuy.com/]MCM ??[/url]

 18. Abigailfyg

  [url=http://bagsmcstorejp2013.webs.com/]MCM ??[/url]

  [url=http://airmahotjp2013.webs.com/]??????[/url]

  [url=http://bagsmcstorejponline.webs.com/]MCM ????[/url]

 19. cypeinsisknak

  ???????/???? ?????????????????????????????????????????!
  ??????????????????????????????????????????????????????????!
  ?????????????? ???? [url=http://www.gagasekai.com/]????? ?? ???[/url] http://www.gagasekai.com/ ????? ??????? ????
  ???? ???????? ? ????????????? A 48in .???????????????????????????.
  ?????????????? ????/H900??? ??? ?????? COACH F22322 SVAQV ???? ????????? ?????? ????/?? ??????????????????????????????? COACH ?!

 20. Anastasiawln

  [url=http://fitlopshoes1009.webs.com/]???????? ???[/url]

  [url=http://fitlopshoes1005.webs.com/]fitflop ???[/url]

  [url=http://fitlopshoes1005.webs.com/]???????? ???[/url]

 21. Jermeweenny

  Share your tips on saving money and where to find the best bargains, deals, freebies. We also like to throw in a lot of off topics and a little bit of drama. [url=http://www.gorossaleonlineshop.com/????-??????-???-8.html ]???? ?? [/url]
  The rich well -arranged flakes are just as are human flakes, so your buddy must be satisfied with your choice. [url=http://www.guccikeycasetuuhan.com/ ]??? ?????? [/url]
  Fashion trends may come and go, but Cotton Kurtis are a fashion choice which never goes out of style. Cotton Kurtis. For the new age women of today, who have to put up with some torturous fashion choices like the pencil heels, to name just one, the comfortable yet Stylish Cotton Kurtis are a welcome choice indeed. [url=http://www.cheapgorosonlinestore.com/products_all.html ]???? ?? ??
  [/url]
  Actually, a little white dress is an effective way to differentiate yourself from the crowd, mainly because everyone else could be wearing gemstone tones or maybe, even worse, ebony. Rarely do women visualize white concerning buying his or her next sundress or simply that appropriate cocktail dress, however white is actually universally embellishing it works with all skin tones! Theres really very little woman to choose from who find it difficult to rock bright, so build on, classy ladies, to check out how you can function as the next that you wow the group in a very little white costume.

 22. EpipleLix

  ????????????????????????????????????????????COACH??????????????????????????????????????????????COACH??????????
  ????????????????????????????? [url=http://www.katespadestar.com/c-118.html]??????? ?? ??[/url] ????????????????????????????
  ?????????????????????????????????????????????? ??? ????!
  ??????????34cm ??????2way????????? ?????????????????????????? ???? 100%??????

 23. DrurnDush

  [url=http://www.louboutinhotsaleonlineshop.com/ ]louboutin [/url]

  [url=http://www.mcmbackpacktuuhanjapan.com/ ]mcm ???????? [/url]

 24. Gustavenna

  [url=http://fashionclbuylove2013.webs.com/]???? ?[/url]

  [url=http://cheapjpnbstroeskutu.webs.com/]??????? ????[/url]

  [url=http://cheapsoccer06.webs.com/]??????? ?? 2013[/url]

 25. objelfTof

  [url=http://www.cheaplouboutinonlineshop.com/ ]?????? ???? ????? [/url]
  [url=http://www.louboutinforwomentuuhan.com/??????-????-????-???-7.html ]christian louboutin bag [/url]
  [url=http://www.louboutinforwomentuuhan.com/ ]christian louboutin ????? [/url]

 26. Gustaveqaz

  [url=http://vansshoes1001.webs.com/]????? ???[/url]

  [url=http://mcmbag2302.webs.com/]MCM ??[/url]

  [url=http://timberland2033hot.webs.com/]???????? ??? ???[/url]

 27. biulaindsan

  [url=http://www.burberrycheaponline2013.com/]????? ???[/url]

  [url=http://www.oakleyglassesjp2013.com/]????? ???????[/url]

  [url=http://www.newbalance574shopmisejp.com/]??????? ????[/url]

 28. malsheale

  [url=http://www.marcjacobshandbagssalejapan.com/ ]????????? ?? [/url]
  [url=http://www.chromeheartsdiscountonlinestore.com/ ]?????? ????? [/url]

 29. Abigailiue

  [url=http://shoesnkstorejp2013.webs.com/]??? ??? 2013[/url]

  [url=http://shoesnkstorejp2013.webs.com/]??? ??? low[/url]

  [url=http://jpnkshoescheap.webs.com/]??? ?????[/url]

 30. feesasterne

  ?6cm???????????????????????????????????!
  ???????????????????????????????? [url=http://www.sekaisales.com/c-223_244.html]???? MICHEL KLEIN ??[/url] ?????????????????????? (Kocs) ???????????????????????? ??????????????????????????????.
  COACH(???) COACH ????????????????????????????????COACH???????????????????????????????????????? [url=http://www.sekaisales.com/c-177_179.html]?????? ??? ???[/url] ???????????????????????????????PVC???????????/??? .
  ?????????????????????????????????????? [url=http://www.sekaisales.com/c-223_283.html]???? DOLCE&EXCELIN ???[/url] 12011 ??????????????????????????????1??
  http://www.sekaisales.com/c-203_212.html

 31. Niscitianna

  ????????????????????????!
  ???????????????????????????????? [url=http://www.sekaisales.com/c-177_180.html]?????? ???? ??[/url] ?????????????????????? (Kocs) ????????33X29X9cm.
  ??????? ??????????????????????????? [url=http://www.sekaisales.com/c-177_180.html]?????? ???? ???[/url] ???????????????????????????
  ?????????????????????????????????????? [url=http://www.sekaisales.com/c-223_244.html]???? MICHEL KLEIN ??[/url] ?????????????????????????????????????????? ????
  http://www.sekaisales.com/c-118_119.html

 32. litetiseimmip

  ?????????1????????????????????????.
  ???????? [url=http://www.sekaisales.com/c-223_279.html]???? DOLCE&EXCELINE ?????[/url] 1941????????????!
  ?????????????????????????????????????????????????? [url=http://www.sekaisales.com/c-223_266.html]???? TISSE[/url] ????????????????1500????????
  ????????????????????????? [url=http://www.sekaisales.com/c-223_253.html]???? SPIRIT ??[/url] ????????????????????????????????????????1?.
  http://www.sekaisales.com/c-118_137.html

 33. FaullyButty

  imate relationship and at this stage of my life [url=http://www.lijiangstudio.org/cheapfootballjerseys.html]cheap football jerseys[/url] don’t expect I ever will. Nothing is as good as it could be. Even the sweetest emotion is polluted with sadness. Anyone who suffers from depression will know what that means. Over the last few years I have looked for help but it is so hard to find. I’ve seen more therapists than I can name and they all do the same thing: charge me 50 an [url=http://www.lijiangstudio.org/cheapfootballjerseys.html]cheap football jerseys[/url] hour to listen to me ramble. I don’t need another of those or a social worker. How and where do I find a Doctor who can help me? do I feel disabled? yes do I want to be? hell no. Is depression a disability? The answer isn’t only yes, it’s HELL YES! November 8, 2011 at 6:21 am 14 ang says: I totally understand where you are coming from! I have suffered from Depression for about 30 years. I too never have had a relationship at thats my biggest regret. I would have made a good boyfriend and my PTSD and depression may have not been as strong if it is an emotional thing but who knows? It might have at least made me have something to live for in my teens. I blew some chances as a teenager. But then I have had trauma from a very young age so that might not be the case but it stopped me from socializing over the years. I wouldn’t at least feel ugly maybe. Also I started feeling depressed just before my teens. I have no friends. I have had head injuries too so that probably hasn’t help! Even specialist trauma therapy hasn’t help. Medication made me feel worse! I feel suicidal but I won’t kill myself I hope. Of course I’m not fully in control of my mind so who knows? I did work hard for twenty years but then I had to leave work that I was at the time. Not worked for years now! I say hell yes to depression being a disability, well it does feel like you are going through hell when you have it! November 8, 2011 at 6:29 am 15 ang says: Also starting to sleep most days and not go outside at all! Also exercise hasn’t help either when I did exercise for years. Maybe I would have felt worse if I didn’t exercise but I’m not sure. Don’t sleep very well, sometimes hard to eat. January 16, 2008 at 3:43 am 16 Larry M says: I had been diag

  Aslo like:
  http://house.prozvuk.ru/guest/index.php?p=9268

 34. kilenotte

  She doesn’t say it, but it seems like with Will she got a little burnt and now she’s a little more cautious.It is his links to Glitnir that are at the heart of the case against him.Several of the seeming vast army of psephologists and political academics ??the only industry that has grown in Scotland since Holyrood came into being ??dismiss Galloway.The pre-pack, however, is likely to force some retail landlords to lower their rent demands ahead of the quarterly rent payments due later this month. Like the cinematic secretary who removes her spectacles, revealing her heretofore hidden beauty to her stunned boss, we want people to whisper in wonderment how [url=http://www.recruitexpress.com.au/inc/karenmillen.html]karen millen outlet[/url] had never before perceived our trendiness/sexiness/ [url=http://www.recruitexpress.com.au/inc/karenmillen.html]karen millen dresses[/url] style (delete as appropriate as you grow older and wiser).Like-for-like sales were flat over the year but have improved slightly since then, recording a 0.
  http://karenmillen.com.au/

  “What angers me most is his lifestyle and the fact they kept all [url=http://www.recruitexpress.com.au/inc/karenmillen.html]karen millen[/url] jobs, yet he put people like us into serious difficulty.The Icelandic financier also owns women’s clothing chains Oasis and Karen Millen and jeweller Goldsmiths, and was thought to be interested in buying Hobbs.And it’s not difficult to see why when the rewards are stacked up so much in favour of going to university.I’m 56 now and I’ve always been quite eclectic.

  McCarthy, however, still leads the management team.”You have to be unique and different.Baugur has since failed.Baugur controls UK high street names ranging from the Iceland supermarket chain to Goldsmiths jewellers, Hamleys toy store and Mk One fashions.”Landsbanki didn’t give us any other options.”

 35. biulaindqig

  [url=http://cheapjpnbstroeskutu.webs.com/]??????? ????[/url]

  [url=http://hotjapanvsshowfashion.webs.com/]?????? ?????[/url]

  [url=http://tokyoadstoresoutbuy.webs.com/]????? ????? ??[/url]

 36. DrurnDush

  [url=http://www.louboutinhotsaleonlineshop.com/ ]?????????? ???? [/url]

  [url=http://www.mcmbackpacktuuhanjapan.com/mcm-??????-??-???-5.html ]mcm ? [/url]

 37. isogieple

  [url=http://www.onitsukatigeronlinestore.com/contact_us.html ]????? ???? ???????? 66 [/url]
  [url=http://www.runningshoessalejapan.com/ ]asics kids shoes [/url]
  [url=http://www.monstertuuhanshop.com/ ]????? ???? [/url]

 38. Dioneaeroff

  ? ?B??????????????????????????
  ??????????????? [url=http://www.katespadetoyou.com/c-135.html]?????? ??????? ??[/url]
  ???????????????????!
  ???? Handbags miu miu ?? ???????????????????????????? ??? ?????.
  ???????????????????115cm?70848 ???.

 39. Evangelinenzp

  [url=http://www.2013juicycoutureonlinesale.com/]????????????????[/url]

  [url=http://www.juicycouturejpsale2013.com/]?????????? ????[/url]

  [url=http://www.sunglassesvipsalejp.com/]???? ?????[/url]

 40. Wexododagrato

  ????????/??????????????????????????????????????????????????.
  ?????????? [url=http://www.sekaisales.com/c-223_236.html]???? PROSPEX ???[/url] ?????????????????????????????????
  ????????1???????????????? [url=http://www.sekaisales.com/c-223_253.html]???? SPIRIT ???[/url] ????????????!
  ??????X1 [url=http://www.sekaisales.com/c-223_244.html]???? MICHEL KLEIN ???[/url] ?????????????????????????????????????.
  http://www.sekaisales.com/c-118_130.html

 41. kniriumpmic

  ???????????????????????????????????????????????????????
  ???????????????????????????????COACH ??? 18351 SIGGD ??? ??? ?????? ????? ??? ??????/?????? ????/??????/???? COACH??? ??? ??? COACH??? COACH ??????????????????????????????COACH ??? ?? ?? ???? ???????????????????????????.
  ?????????????????????????????????? [url=http://www.sekaisales.com/c-223_230.html]???? asics ???[/url] ???? ????????????? ??? ????????????? ????????????????
  ????????????1 ????????????????????????????????????!
  http://www.sekaisales.com/c-184_200.html

 42. Derediady

  ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
  ????????COACH ??? 18351 SIGGD ??? ??? ?????? ????? ??? ??????/?????? ????/??????/???? COACH??? ??? ??? COACH??? COACH ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????1941?????????????????????????????????????????????6??????????????????????
  ???????X1? PAULSMITH ?????[/url] ???????????????????????.
  ?????????????????????.????????????????????!
  http://www.sekaisales.com/c-184_200.html

 43. Marcusnaj

  [url=http://cheaphermes.historyiceberg.us]hermes abrasives[/url] some of the best featureless cell phone handsets originated from nokia, while the $114 quadband htc 2700. that will lacking in great features, other than all you need to do ‘s mother earth plus a setting and get a sim and Hermes rucksack rates you’re ready to go. big money sign up for itunes or get hold of help from an IT section,

  But the crazy things saturday has been the problem passed on from the replay cubicle. Littleknown officiating basic fact: The american footbal presents officiating superiors inside group workspace at intervals of play to analyze mechanics crew and after that look deckie’s the. on the whole those Bag shop within the web supervisors on authorities or persons did not greatest standard on the sphere websit through the Hermes shopping bags And designer purses squash box.

  [url=http://hermesoutlet.historyiceberg.us]hermes birkin bag price[/url] in support of presidential selection toy store Geunhye in particular, n,upper Korea is for given decryption. Her biological dad, recreation area Chunghee, dished considering the south malay president to obtain 16 long years. He seemed to be the objective ture of multi killing endeavors for north Korea. George builder: Patriots guide humble Larranaga are fully aware what can be done to get to the Final Four. And with all of his beginners in return next season until leading scorer cam really during a class this prepared the NCAA match second on associated with season and claimed a Hermes natural leather things 20point regularseason win at va commonwealth, Larranaga maintain a pool of knowledge and / or expensive understanding making an additional awesome conduct. jr,jr forward jones Pearson, who have averaged 14.2 reasons but also 6.7 gets back which season, Is longer than wanting to be the puppy’s specialists take the leading role, and then wellphomore forth luke Hancock lack on the inside a seadeclinenending blowout of ohio declare because of syndrome outlined kansas city lasik which is why he handy.

  consists of seeing and hearing games related to Hermes Messenger Bag background Hermes bag in the marketplace application. as well as to protect all the a level of privacy of folks, the us government properly remove a handful of the appliers personal information prior to when they show you a duplicate. only i’m talking about o. k,now. there’s not any doubt that a majority of mac products is at the biggest market of technology’s chief trend sometimes, and the long time investors seem to be handsomely honored auction web sites 1,000% gains. in addition, you do have a dispute raging so that you may. usually the Motley Fool’s some older research expert as well as assisting agency chief, Eric Bleeker, is prepared to fill you in on reasons to buy and as well,as well as the to offer sell fruit, and therefore which will possibilities opportunities remain for the company (and even more importantly, all your selection) forward motion.
  [b][url=http://hermesbirkin.historyiceberg.us]click here[/url][/b]

 44. malsheale

  [url=]???? ??? [/url]
  [url=]http://www.erumesubagstenpo.com/ [/url]
  [url=]???? ?? [/url]

 45. AGRIMBSEAMUSE

  ???????????????????????????????????????????!
  ?????????????????????????????????????????????COACH????).
  ??????X1????X1.? [url=http://www.sekaisales.com/c-223_286.html]???? BRIGHTZ ???[/url] ??????????????? ???????? F70589 SKHBR ???????????????? ???????? ????/???/???? COACH ???????????????????????? ???????? ??????????? ??2003??????????????.
  ????????/??? ?????????????!
  http://www.sekaisales.com/c-144_154.html

 46. Abigailjwf

  [url=http://fitlopshoes1006.webs.com/]???????? ????[/url]

  [url=http://fitlopshoes1009.webs.com/]????????[/url]

  [url=http://fitlopshoes1009.webs.com/]???????? ???[/url]

 47. NupFlIrlchuch

  ???? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ?????? ???? ???? ???????? ??????? ??????? ???? ????? ?????? ???? ??? ??? ???? ????? ???? ??????? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ???? ???? ???? ?????? ??? ??? ???? ??????? ?????? ????? ???? ????? ????? ???? ????? ?????? ??????? ???? ???? ????? ???? ???? ????? ??? ???? ???? ?????? ???? ???? ???? ???? ????? ???? ???? ???? ???????? ???? ???? ???? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ??????? ????? ???? ??? ???? ??? ??? ???? ????? ????? [url=http://ferragamojp.weebly.com]????? ? 2013 [/url] ???? ??? ????? ???? ???? ??? ????? ?? ???? ??????? ???????? ???? ????? ???? ???? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ????? ???? ???? ??????????? ????? ??????? ??? ???? ????? ????? ????? ???? ???? ???? ???? ????? ?????? ????? ??????? ???????? ???? [url=http://mcmbagsjapan.webnode.jp]mcm ??? ????? [/url] ???? ???? ???? ????? ???? ????? ???? ????? ??? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ???? ??? ??? ???? ???? ???? ????????? ?????? ?????? ??? ????? ???? ??? ???? ???? ????? ???? ????? ??? ???? ?????? ?????? ????? ??? ?????? ?????

 48. emefibiakew

  ?????????????????????????????!
  ???? [url=http://www.sekaisales.com/c-223_279.html]???? DOLCE&EXCELINE[/url] ???????????????X1??
  ??43cm?32cm?9cm ?????????????????????????????????????????????????????? [url=http://www.sekaisales.com/c-177_178.html]?????? ?? ??[/url] ??yahoo???????????.
  ?? [url=http://www.sekaisales.com/c-177_181.html]?????? ?? ??[/url] ??????W35cmH23cmD15cm ?????!
  http://www.sekaisales.com/c-118_133.html

 49. PoossePremo

  ??????????????????????????????????? ???????????????????????.
  ???????????????????????????????????????????COACH(???).
  ???????X1? [url=http://www.sekaisales.com/c-223_286.html]???? BRIGHTZ ???[/url] ?????????????? ??????COACH/???/??????/?????? ??? ???????????F19877SVMC?????? ?
  ????????????1?????????????????????????????????????.
  http://www.sekaisales.com/c-144_148.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.