Hosts

Cada cop estem més aprop de la representació de “The news” que portem preparant des del segon trimestre. Avui ens centrarem en un rol cabdal dins d’aquest projecte, com són els “Hosts” o presentadors de les notícies. En el nostre cas, els “Hosts” seran els següents:

  • 2 hosts principals, per les notícies generals.
  • 1 host per les notícies d’esports.
  • 1 host pel temps.
  • Programa: Pixlr X
  • Accions realitzades: Escapçar la imatge / Afegir un element/ Afegir efecte a l’element / Afegir efecte a la foto / Canviar el contrast de brillantor.

Programa: GIMP

Accions realitzades: Escapçar la imatge / Canviar el contrast de brillantor / Implementació d’un text / Difuminació del text.