GRAFIA DELS NÚMEROS

No hi ha dubte que la millor manera que el nostre alumnat aprengui és que els proposem activitats diverses en les quals ells participin de manera activa, que incloguin diferents materials i que els engresquin i diverteixen.

Números fets amb plastilina,  amb fitxes de construcció, amb materials naturals com pedres o dibuixats en unes safates plenes de  sorra són activitats que resulten atractives pels infants i que podem fer fàcilment en les nostres aules donat que disposem d’aquests materials.

Pintar sobre un gran paper números amb ceres o pintures, caminar sobre un gran número escrit a terra, dibuixar entre tots una xarranca per després jugar en ella o que algun company  escrigui algun número a l’esquena d’un altre i aquest l’hagi d’esbrinar resulten activitats amb les quals els nens i les nenes  aprenen de manera vivencial i poden resultar divertides.

Es tracta, en definitiva, en presentar allò que volem que l’alumnat aprengui d’una manera diversa i que resulti atractiva per ells.

 

Eina de Retall d’imatges de Windows per retallar la primera imatge. El Pixlr per aplicar filtres, canviar el fons i inserir text en una d’elles.

 

 

ÚS DIDÀCTIC DEL MATERIAL MULTIMÈDIA A INFANTIL

Actualment, les eines digitals estan en el nostre dia a dia i a l’abast de tothom. Aquestes eines permeten la creació i un accés senzill a material multimèdia que fa possible la interacció entre les persones a l’hora que resulta  molt atractiu pels nostres infants (vídeos, jocs, aplicacions…). Com a mestre d’educació infantil se’m fa molt difícil pensar que el meu alumnat pugui crear aquest material o pugui fer un ús col·laboratiu d’ell. Però això no vol dir que no puguem utilitzar-lo a les nostres aules.

El material multimèdia ens pot facilitar que els nens i les nenes assoleixin els aprenentatges donat que resulta atractiu i engrescador per a ells, a la vegada que els fa partícips en el procés, com succeeix per exemple en els jocs. També pot resultar molt útil a l’hora d’atendre la diversitat que tenim a les classes i les diferents maneres d’aprendre de cada un dels infants.

L’escola mostra la realitat, per tant, dóna eines als infants perquè siguin competents i puguin desenvolupar-se dins de  la societat. Per això, des d’infantil, hem de començar a educar en l’ús responsable d’aquestes eines, a la vegada que podem aprofitar la curiositat i l’interès que mostren perquè s’iniciïn, per exemple, en l’elaboració de vídeos, fotos o d’àudios.