Editem imatges!

Ara que ja portem un temps de pràctica i comencem a obtenir bons resultats augmentem la nostra creativitat editant les imatges dels pentinats i muntatges que hem fet em el M5 Canvis de forma permanent.

En la primera imatge hem fet servir el Canva per retallar i realitzar la composició de les dues imatges.

Aquesta segona imatge hem fet servir el Gimp i després d’aplicar diversos filtres i superposant les imatges, hem aconseguit aquest efecte que simula l’aquarel·la.

Recursos educatius multimèdia

Els recursos educatius multimèdia són materials que integren diversos elements textuals (seqüencials i hipertextuals) i audiovisuals (gràfics, so, vídeo, animacions…) i que poden resultar útils en els contextos educatius (Dr. Pere Marqués Graells, 1999).

A l’hora de crear recursos multimèdia s’han de tenir en compte una sèrie de característiques:

 • Multimèdia: Els recursos han de combinar text, imatge, vídeo, àudio i animació, són clau per presentar als nostres alumnes una experiència multisensorial, presentant així la informació amb una major riquesa de matisos.
 • Interactivitat: Els recursos han de permetre a l’alumne prendre decisions, realitzar accions i rebre feedback per motivar-lo.
 • Accessibilitat: L’accessibilitat s’ha de garantir en tres nivells:
  • Genèric: Accessible a l’alumnat amb necessitats.
  • Funcional: La informació s’ha de presentar de manera comprensible i usable per a tot l’alumnat al qual va dirigit.
  • Tecnològic: que no sigui necessari disposar d’unes condicions tecnològiques extraordinàries en quant a programari, equips,… i accessible des de qualsevol sistema: Windows, Mac, Linux,…
 • Flexibilitat: Possibilitat d’utilitzar-lo en múltiples situacions d’aprenentatge: classes ordinàries, classes de suport, a classe, a casa….
 • Modularitat: Ha de permetre la separació dels seus objectes i la seva reutilització en diferents itineraris d’aprenentatge.
 • Adaptabilitat i reutilitzabilitat: Recursos fàcilment personalitzables permetent l’adaptació i reutilització en diferents situacions.
 • Interoperabilitat: Els recursos han d’anar acompanyats d’una fitxa de metadades en la qual es recullin tots els detalls del seu ús didàctic.

En aquest projecte és pretén fer un recull dels treballs que es realitzen al taller per tal de tenir un producte on es pugui veure l’evolució de l’aprenentatge.

L’alumnat ha de crear un blog a mode de revista de perruqueria i anirà creant contingut amb diferents recursos:

 • Escrits (protocols d’elaboració).
 • Visuals (representacions gràfiques, esquema de contingut).
 • Audiovisuals (imatges i vídeos).

Webgrafia