Benvigut/da!

Destacades

L’anàlisi de la qualitat de l’aire és necessària per a la qualitat de vida, la salut de les persones i el medi ambient. És de gran importància conèixer quins contaminants afecten i d’on provenen, per poder avisar l’alumnat i aplicar mesures preventives i correctores per gaudir d’un entorn més saludable a l’aula gràcies a l’estació de mesura.

Repte de programació

Nom del repte: Sensibilització ambiental
Qualificació de dificultat: Qualifica la dificultat de nivell de programació: 1 (senzill), 2 (mig), nivell 3 (complex).
Enunciat del repte: Dissenya un projecte de sensibilització ambiental enfocat a la qualitat de l’aire de l’aula. L’objectiu del repte és crear un dispositiu amb ArduinoBlocks que no només monitoritzi la temperatura, el soroll, la llum i la humitat sinó que també eduqui els estudiants sobre la importància de mantenir un entorn saludable.

Accedir al repte.