Calendari del curs

Inici de curs:

6 de setembre de 2023

Vacances:

Del 21 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 (ambdós inclosos)

Del 23 de març a l’1 d’abril de 2024 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2024

Dies festius de lliure disposició:

13 d’octubre de 2023

7 de desembre de 2023

12 de febrer de 2024

17 de maig de 2024

Festes locals de L’H

25 de setembre de 2023

20 de maig de 2024

Jornada compactada:

20 de desembre de 2023 i del 5 al 21 de juny de 2024 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h per a tots els alumnes d’educació infantil i de 8:30 a 13h i de 15:00 a 16:30h per a tots els alumnes de primària. El dia 20 de desembre de 2023 i a partir del 5 de juny de 2024 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a I3 s’organitza un breu període d’adaptació, que es fa saber a les famílies en la reunió prèvia.