Un món amb ulls d’ifant

La feina d’un/a mestre/a ha de ser la de mostrar el món real als seus alumnes. Aquest ha de ser un guia, un acompanyant pels infants en aquest procés d’aprenentatge. Ha de respectar sempre el ritme d’aprenentatge dels seus alumnes i ha de partir dels coneixements previs dels petits. També ha de tenir present que aquests nens i nenes que té al davant tenen uns bagatges diferenciats, que no venen com si fossin un foli en blanc. Per tant, ha de tenir la capacitat d’analitzar-los i de reflexionar sobre què necessita cadascú per tal d’obtenir l’equitat i l’excel·lència per a tots.
Per tal d’arribar als infants i de crear la nostra pròpia escola, cal que tinguem presents als protagonistes d’aquestes, els infants, i tot allò que els envolta. S’ha de ser conscients d’allò que es fa, del per què es fa i replantejar-nos constantment la nostra pràctica. Aquesta és la metodologia que s’ha de seguir per fer una bona feina i crear bones escoles, és a dir, escoles que tinguin presents els seus nens i nenes. Tots els aprenentatges, i la construcció d’aquests, depèn d’ells/es mateixos i la nostra feina és la de proporcionar-los les eines que necessitin per poder avançar i solucionar els obstacles que puguin anar trobant durant tot el procés.

El meu context d’aula

Actualment no estic treballant en cap escola del Departament, ja que encara espero un nomenament telemàtic però vaig fent substitucions a la Llar d’infants Municipal Els Fesolets, on vaig estar treballant durant 3 anys abans d’aconseguir un nomenament de la borsa el curs anterior.

Així, us descriuré el context d’aula que tinc a la Llar d’infants. Es tracta d’un grup P2 amb 19 infants, on s’ha intentat respectar la qüota de genere. És un grup d’infants de principi d’any, per tant, en poc començaran a fer els 3 anys. Per altra banda cal dir que les famílies de l’estança són de nivell socioeconòmic mitjà-alt i s’impliquen molt en les propostes que presenta l’escola.