Blog Archives for category 1 ESO

El cavall de Troia

El vol AD1320 a París

  Objectius  Comprensió Lectora. Les operacions matemàtiques a realitzar són molt simples. Les solucions a les situacions donades son múltiples…. Continue reading »

Estimat t’he de deixar

Objectius Aprendre a fer hipòtesi Organització de la classe Per parelles i individual Temporització Una sessió Descripció de l’activitat ABANS… Continue reading »

El fuego de la hoguera

Objectius Mejora de la comprensió lectora. Hacer hipótesis Organització de la classe Individual i en grupo Temporització Una sesión Descripció… Continue reading »

The Sierpinski triangle

Objectius Comprensió lectora en llengua anglesa -Aprendre a cercar vocabulari en anglès: Word Reference -Conèixer un personatge matemàtic actual Organització… Continue reading »

Reading welcome to London

Objectius Llegir sobre alguns llocs per visitar a Londres i veure there is, there are i some en context. Tot… Continue reading »

Mètode científic

Objectius Millorar la comprensió lectora, Conèixer el mètode científic. Organització de la classe Individual i per grups Temporització 6 sessions… Continue reading »

Frases científiques