Blog Archives for category LLENGUA CATALANA

El Minotaure

Fet d’Armes

Estimat t’he de deixar

Objectius Aprendre a fer hipòtesi Organització de la classe Per parelles i individual Temporització Una sessió Descripció de l’activitat ABANS… Continue reading »