Blog Archives for category FER HIPÒTESI

El Minotaure

El cavall de Troia

Fet d’Armes

El veneno del escorpión

  Objectius Mejorar la comprensión lectora, aprender sobre especies de animales venenosos. Descripció de l’activitat ANTES – Explicar los objetivos:… Continue reading »

Estimat t’he de deixar

Objectius Aprendre a fer hipòtesi Organització de la classe Per parelles i individual Temporització Una sessió Descripció de l’activitat ABANS… Continue reading »

El fuego de la hoguera

Objectius Mejora de la comprensió lectora. Hacer hipótesis Organització de la classe Individual i en grupo Temporització Una sesión Descripció… Continue reading »

Mètode científic

Objectius Millorar la comprensió lectora, Conèixer el mètode científic. Organització de la classe Individual i per grups Temporització 6 sessions… Continue reading »