Enquesta alumnat 2n ESO

Tot l’alumnat de 2n ESO ha realitzat una enquesta on se li preguntava quines són les seves preferències musicals. Ara tot l’alumnat pot conèixer quines músiques escolten tots els seus companys.

Dins el qüestionari els he preguntat si trobaven interessant aquesta SITUACIÓ D’APRENENTATGE, la de conèixer les músiques dels seus avis per comparar-les amb les músiques que escolten ells. Aquest és el resultat dels 102 participants.

Àvies i avis participants

A l’estudi hi han participat un total de cent avis. Hi ha alumnat que encara ha pogut entrevistar els seus quatre avis. D’altres, només n’han pogut entrevistar un.

La primera pregunta de la tasca que varen realitzar demanava la data de naixement dels seus avis i  el país on van viure la seva joventut.

En la gràfica ANY DE NAIXEMENT DE LES ÀVIES I DELS AVIS, podem veure la  seva longevitat, que hi ha més àvies que avis, i també, l’any en què van néixer més avis.

En veure la gràfica PAÍS DE JOVENTUT DE LES ÀVIES I AVIS podem observar que hi ha una gran varietat de països, però també aquells que varen viure a Sant Andreu de Llavaneres.

 

 

Alumnat participant

En aquest projecte hi han participat 72 alumnes dels 102 alumnes del curs de 2n d’ESO. Els alumnes han tingut dues setmanes per a fer el treball i s’ha donat un nou termini de lliurament per a tots aquells que no l’havien entregat. Així doncs,  han tingut, en total, un mes de termini; des del 16 de desembre de 2023 fins al 16 de gener de 2024.

El resultat de la participació el podeu valorar en les gràfiques que teniu a continuació.

Presentació

La música del meu temps és un projecte de la matèria de música en què l’alumnat de 2n d’ESO pot conèixer la música de la generació dels seus avis.

Amb l’alumnat acordem una tasca, un qüestionari que han de realitzar amb els seus avis, del qual hi ha quatre preguntes molt senzilles.

Hi ha alumnat que no té avis i els proposo que puguin escollir alguna persona que tingués la seva edat aproximada i li dugui a terme la tasca.