L’esclavitud a Roma

L’esclavitud a Roma s’ha de considerar com una institució social, que unia a esclaus (servi) i amos (domini). El propietari exercia sobre l’esclau un poder absolut, l’esclau havia d’estar a disposició de l’amo, sense intencions de desobediència, o esperant recompenses a canvi. Entre ells no hi havia cap tipus d’acord que parlessin dels drets i deures, sinó … Continua la lectura de L’esclavitud a Roma

La família en el dret romà

La família romana és un cos social totalment diferent de la nostra societat domèstica. La família és defineix com una obediència de tots el membres a la mateixa autoritat, el paterfamilias, senyor o sobirà de la família. Ulpià defineix familia proprio iure dicta com: Iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestae aut … Continua la lectura de La família en el dret romà

El matrimoni i el dret romà

Raonament de l’any 131 aC del censor Cecili Metel als ciutadans per tal que es casessin Si sine uxore uiuire possemus, Quirites, omni ea molestia careremus; sed quoniam ita natura tradidit, ut nec cum illis satis commode, nec sine illis ullo modo uiui possit, saluti perpetuae potius quam breui uoluptati consulendum est*. AULUS GEL·LI Nits àtiques 1, … Continua la lectura de El matrimoni i el dret romà

Què és el dret romà?

Una de les aportacions més importants de l’Antiga Roma és el dret.  L’imperi estava regit per un conjunt de normes  que començaven a regular aspectes com el de la propietat, les herències, les relacions familiars, el comerç i altres qüestions. El Dret és una norma de convivència, gràcies al Dret s’aconsegueix la vida en comú. … Continua la lectura de Què és el dret romà?

Ius publicum i Ius privatum

Publicus és un terme del qual pertany al populus, comunitat ciutadana, civitas o Estat; privatus pertany al que és privus, és a dir, el que és particular, privat. Es parla de res publicae i de res privatae, de utilitas publica i de utilitas privata. L’expressió ius publicum té dos significats: I.  Ius publicum està integrat per les normes que es deriven de les XII Taules o d’altres leges publicae, com la lex Falcidia i la lex … Continua la lectura de Ius publicum i Ius privatum

El dret romà i les seves fonts

Les fonts principals de les quals prové el dret romà són les següents: 1. Mores maiorum. El dret romà es basava en la tradició, en els costums dels avantpassats. Aquest és el tipus d’ordenació arcaica en totes les societats. Les normes que regulen les relacions entre els ciutadans són les que s’han anat fent servir des … Continua la lectura de El dret romà i les seves fonts