Relació família-escola

Com equip docent considerem fonamental la relació amb les famílies per tal d’assolir coherència i eficàcia en tot el procés educatiu.

La relació amb les famílies s’estableix:

  •   Abans del període de preinscripció amb la realització d’unes jornades de portes obertes per tal que les famílies puguin conèixer les Llars.
  •  A través de la  reunió col·lectiva que es realitza abans de començar el curs  per totes les famílies nouvingudes a la llar.
  • Abans del començament de curs amb la realització d’entrevistes individuals, a l’objectiu d’obtenir dades importants sobre aspectes de la vida i evolució del nen/a (salut, hàbits, alimentació, etc). Assisteixen els pares o tutors i el nen/a. Aquestes entrevistes són realitzades per l’educadora de la classe.
  •  Diàriament en el moment de portar i recollir el nen/a. Aquesta comunicació informal permet comentar les incidències de casa o de l’escola més immediates, l’ús de l’agenda es també important.
  • Una reunió col·lectiva que es realitza durant  el primer trimestre per grups- classes.
  •  A traves de les reunions  individuals pares – educadora
  • Mitjançant els dos informes escrits del curs: el primer es dona abans de Nadal (informe d’adaptació) i el segon al mes de juny.
  •  Amb la realització d’activitats específiques per les famílies i que es recullen a la Programacio Anual:   Tallers, xerrades de diversos especialistes i sobre temes relacionats amb l’educació, la salut, la criança dels fills/es..
  • La participació col·lectiva i voluntària de les famílies en les festes realitzades a la Llar (Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi , Festa de fi de curs…).
  • La col·laboració de les famílies  per aportar  diversos materials  per a les activitats: Panera dels Tresors, Joc Heurístic,  segons les unitats temàtiques que es treballen.

Els canals de comunicació  dels que disposa el centre  per afavorir aquest vincle entre les famílies i l’escola :
· Comunicació diària a les entrades i les sortides.

· Agenda escolar.

· Articles educatius amb temes d’interès  per a les famílies.

· Circulars informatives

· Cartelleres.

· Informes escrits.

. Bloc.

· Etc.

famili-aescola1