Consell Escolar

El Consell Escolar de la Llar d’Infants ha d’esdevenir el motor d’impuls de participació i col·laboració, és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres d’educació infantil de primer cicle

 

Els representants del Consell Escolar es renovaran cada 2 anys efectuant-se dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres públics.