GRUPS INTERACTIUS P-2

En cada sessió de grups interactius es treballa amb petits grups d’infants que interactuen

entre ells mentre aprenen amb l’acompanyament d’un adult quan fan les activitats.

Això permet treballar amb nens i nenes amb diferents nivell de desenvolupament  

( diferents edats i diferents nivells de coneixements) però de manera cooperativa .

Cada infant fa la seva pròpia activitat però el més hàbil ajuda i col·labora amb els que

tenen més dificultats, sempre amb la guia i acompanyament d’un adult, que potser una

voluntari exterior (pare, mare, voluntari universitari etc..) per tant de facilitar la

socialització de l’aprenentatge.